| 

pravna obvestila

Pogoji uporabe spletnega portala www.poslovni-bazar.si

Nahajate se na spletnem portalu www.poslovni-bazar.si. Vaš dostop do tega spletnega portala in njegovo uporabo urejajo ta splošna pravila kot tudi nekateri zakoni. Prosimo, pazljivo preberite te splošne pogoje. Z vstopom na spletni portal www.poslovni-bazar.si potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo.

Ti pogoji uporabe veljajo za celoten spletni portal www.poslovni-bazar.si, razen za posamezne servise, ki imajo svoja pravili uporabe (na primer forum), v teh primerih prevladajo specifična pravila slednjih.

Spreminjanje pogojev uporabe

Ekipa portala www.poslovni-bazar.si si pridržuje pravico do spreminjanja ali posodabljanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi se omogoča uporabo portala. To so lahko spremembe v storitvah, zakonih, ki vplivajo na storitve, ali pa iz katerih koli drugih razlogov. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe, bo spremenjen datum na dnu teh pogojev.

Omejitev osebne in nekomercialne uporabe

Portal www.poslovni-bazar.si smete uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del portala, razen v primeru izrecne navedbe v teh pogojih uporabe.

Zasebnost in osebni podatki

Za uporabo določenih storitev na portalu www.poslovni-bazar.si morate opraviti vpis, pri katerem boste morali posredovati vse zahtevane podatke za uporabniški račun in pri tem po svojih zmožnostih skrbeti, da bodo v času trajanja uporabe teh storitev pravilni in ažurni. Portal www.poslovni-bazar.si se obvezuje, da bo za vaše osebne podatke skrbel in jih uporabljal v skladu z veljavno zakonodajo kot tudi v skladu z izjavo o varovanju zasebnosti.

Nezakonita ali prepovedana uporaba

Kot uporabnik portala www.poslovni-bazar.si se obvezujete, da le-tega ne boste uporabljali za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Portala ne smete uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil portalu. Ravno tako ne smete ovirati uporabe kateremu koli drugemu uporabniku portala www.poslovni-bazar.si. Ne smete si poskušati pridobiti nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve portala, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o njegovem katerem koli drugem uporabnika. Ne smete si pridobiti ali poizkušati si pridobiti kakršnega koli gradiva ali informacij s pomočjo kakršnih koli sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu portala in izrecno dovoljena za dostop v izjavi o varovanju zasebnosti. Če je bil dostop do teh podatkov omogočen zaradi napake znotraj storitev portala, morate prijavo o tej napaki podati na naslovu info@poslovni-bazar.si

Pravica do uporabe povratnih informacij in predlogov

Uredniki portala www.poslovni-bazar.si podpiramo vaše prostovoljno posredovanje povratnih informacij in predlogov o portalu, saj to omogoča redne izboljšave storitev, namenjenih vam in drugim uporabnikom. Kadar posredujete povratne informacije in predloge, portalu poslovni-bazar.si predajate polne pravice do uporabe le-teh, brez kakršnih koli omejitev. Pri posredovanju kakršnih koli povratnih informacij in predlogov v zvezi s portalom jamčite, da ste lastnik oziroma imate poln nadzor nad pravicami do celotnega oddanega materiala in informacij. Z oddajo tega materiala in informacij dovoljujete:

uporabo, spreminjanje, kopiranje, distribucijo, oddajanje, javno prikazovanje in izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli takih povratnih informacij in predlogov;

Vsebina, dostopna prek portala www.poslovni-bazar.si

Vsa vsebina, ki je na voljo za ogled in/ali prenos s spletnih strani, ki so del portala www.poslovni-bazar.si, je v lasti in avtorsko zaščiteno delo portala. Vsa vsebina in programska oprema je last portala poslovni-bazar.si ali/in njegovih zunanjih partnerjev in je zaščitena z avtorskimi pravicami in ustreznimi določbami mednarodnega prava. Kakršno koli razmnoževanje ali distribucija je strogo prepovedano z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Kršitelji so za svoja dejanja civilno in kazensko odgovorni.

Omejitev odgovornosti

Portal poslovni-bazar.si ali/in njegovi zunanji partnerji ne dajejo nobenih izjav o ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti informacij, programske opreme, izdelkov, storitev in pripadajočih grafik, ki so dostopni prek portala.Vse informacije, programska oprema, izdelki, storitve in pripadajoče grafike so na voljo ''take, kot so'' brez kakršne koli garancije. Portal poslovni-bazar.si ali/in njegovi zunanji partnerji zavračajo vsa jamstva ali pogoje v zvezi s temi informacijami, programsko opremo, izdelki, storitvami in pripadajočimi grafikami, vključno z vsemi naznačenimi prodajnimi jamstvi in pogoji, z ustreznostjo za določen namen in z nazivom.

Portal poslovni-bazar.si v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za kakršno koli neposredno, posredno, posledično ali kakršno koli drugo škodo (vključno s škodo zaradi izgube uporabnosti, podatkov ali dobička), ki izhaja ali je v kakršni koli povezavi z uporabo ali delovanjem portala, z zamudo ali nezmožnostjo uporabe portala, s preskrbo ali nezmožnostjo omogočanja storitev ali s katerimi koli informacijami, programsko opremo, izdelki in storitvami, pridobljenimi na portalu ali kako drugače nastalimi z uporabo portala. Če ste s katerim koli delom portala www.poslovni-bazar.si, storitev portala ali s katerimi koli pogoji uporabe nezadovoljni, je vaše izključno in edino sredstvo, da portala www.poslovni-bazar.si ne uporabljate več.

Uporabniška podpora

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z uporabo portala ali kakršne koli probleme, ki bi jih radi prijavili jih lahko posredujete preko e-pošte: info@poslovni-bazar.si

Splošno

Ti pogoji uporabe so vezani na zakone Republike Slovenije. Za reševanje vseh sporov in nesporazumov v zvezi s portalom www.poslovni-bazar.si je pristojno okrožno sodišče v Ljubljani.

Opombe o intelektualni lastnini

Vsa vsebina portala www.poslovni-bazar.si, razen vsebin, ki jih na posamezne storitve vnesejo uporabniki sami, je zaščiteno avtorsko delo sodelavcev portala ali njegovih pogodbenih partnerjev. Vse pravice so pridržane. Vse vsebine, ki so jih na posamezne storitve portala www.poslovni-bazar.si prenesli uporabniki, so last uporabnikov.

Portal poslovni-bazar.si ima lahko patente, patentirane aplikacije, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge intelektualne lastniške pravice, ki so povezane s portalom, vključno s spletnimi stranmi, ki so del le-teh. Če ni izrecno navedeno v teh pogojih uporabe, vam vsebina teh spletnih strani ne daje nikakršne licence za te patente, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge lastnine. Vse pravice, ki niso izrecno podeljene tukaj, so pridržane.

Terjatve v zvezi z avtorskimi pravicami se rešujejo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in z Zakonom o pravdnem postopku.Poslovni bazar, v Ljubljani 25.7.2007