| 

Uporabne informacije

Spraševanje = del poslovnega komuniciranja

Spraševanje = del poslovnega komuniciranja

V poslovnem razgovoru prožimo povratni tok informacij, ki jih želimo, da bi jih poslušali, na dva načina. Prvi so naše navedbe in trditve, na katere se sogovornik odziva s pripombami, stališči, ugovori, soglasjem,...

» več

 
Napake pri ustvarjanju sistema nagrajevanja zaposlenih

Napake pri ustvarjanju sistema nagrajevanja zaposlenih

Postavitev in vpeljava sistema nagrajevanja svojih zaposlenih je zelo težka in nehvaležna naloga za slehernega podjetnika. Kako dejansko nagraditi tiste delavce, ki si to zaslužijo, a obenem ne "kaznovati" tistih, ki so malo...

» več

 
Zaposlovanje in delo na črno

Zaposlovanje in delo na črno

Kdaj gre za delo in kdaj za zaposlovanje na črno? Delo in zaposlovanje na črno določa Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 36/2000 s sprem., v nadaljevanju: ZPDZC).

» več

 
Nepovratna evropska sredstva za razvoj kadrov

Nepovratna evropska sredstva za razvoj kadrov

Vrhunska podjetja dolgoročno uspešnost gradijo na svojih zaposlenih Vrhunska podjetja dolgoročno uspešnost gradijo na svojih zaposlenih, predvsem z vlaganji v njihovo izobraževanje in...

» več

 
Kaj je osebno dopolnilno delo?

Kaj je osebno dopolnilno delo?

Ali poznate pojem "osebno dopolnilno delo" in kaj le-ta pomeni? Pojem osebno dopolnilno delo, vrste osebnega dopolnilnega dela ter postopek priglasitve teh del določa Pravilnik o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno...

» več

 
Stroški v davčnih postopkih

Stroški v davčnih postopkih

Najeli ste davčnega svetovalca. Kdo bo plačal račun?! V davčnih postopkih načeloma vsaka stranka plača svoje stroške: davčnega zavezanca...

» več

 
Nasveti za krajša pisna poslovna sporočila

Nasveti za krajša pisna poslovna sporočila

O pisnih poslovnih sporočilih je bilo povedanega že marsikaj in veliko tega. Da mora imeti pisno poslovno sporočilo neko poslovno obliko, strokovno vsebino, točno določen namen in cilj ter seveda pot od pošiljatelja do...

» več

 
Po novem možna razglasitev osebnega stečaja

Po novem možna razglasitev osebnega stečaja

S 1. oktobrom se začenja uporabljati zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, s katerim se uvajata dva nova pravna instituta, ki ju doslej v slovenskem pravu še nismo poznali. Gre za...

» več


1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6 :: 7 :: 8 :: 9 :: 10 :: 11 :: 12 :: 13 :: 14 :: 15 :: 16 :: 17 :: 18 :: 19 :: 20 :: 21 :: 22 :: 23 :: 24 :: 25 :: 26 :: 27 :: 28 :: 29 :: 30 :: 31 :: 32 :: 33 :: 34 :: 35 :: 36 :: 37 :: 38 :: 39 :: 40 :: 41 :: 42 :: 43 :: 44 :: 45 :: 46 :: 47 :: 48 :: 49 :: 50 :: 51 :: 52 :: 53 :: 54 :: 55 :: 56 :: 57 :: 58 :: 59 :: 60 :: 61 :: 62 :: 63