| 

Uporabne informacije

Pomen študentskega dela za podjetja

Pomen študentskega dela za podjetja

Podjetja se študentskega dela poslužujejo iz različnih vzrokov, med katerimi je vsekakor najpomembnejši pokrivanje nenadnih potreb po delovni sili, ki nastanejo zaradi sezonskih ali drugih vplivov na delovni...

» več

 
Pozor - nov primer gospodarskega kriminala

Pozor - nov primer gospodarskega kriminala

Podjetniki, če ste po pošti prejeli ponudbo  o EU NEPOVRATNIH SREDSTVIH za pomoč mikro, malim in srednjim podjetjem v krizi v času recesije podjetja PS-MOBIL, Poslovna in tehnična izvedba pridobitve nepovratnih...

» več

 
Dražba najemnine za poslovne prostore - Maribor

Dražba najemnine za poslovne prostore - Maribor

Predmet razpisa: Predmet oddaje v najem so nezasedeni poslovni prostori v Mariboru: 1. Barvarska ulica 1/Ulica 10. oktobra 4, v skupni izmeri 824,04 m2, ulični, s skladiščem na dvorišču...

» več

 
Regres za leto 2009

Regres za leto 2009

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR), (Uradni list RS, št. 42/2002 do 45/2008), v 131. členu določa, da je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini...

» več

 
2.000 eur za podjetja

2.000 eur za podjetja

JAPTI sprostil sredstva za izvajanje Programa vavčerskega svetovanja in usposabljanja   Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) je z 19.05.2009...

» več

 
Proces reševanja krize

Proces reševanja krize

Katere so naloge vsakega direktorja v fazi zaostrenega ukrepanja? Po katerih fazah poteka proces ugotavljanja in reševanje podjetja iz krize?    

» več

 
Transakcije, povezane s športom

Transakcije, povezane s športom

Ali so dejavnosti, ki jih organizira športno društvo, oproščeni plačila DDV? Primer: v okviru programa aktivnosti tedna mladih se izvajajo tako športne aktivnosti kot tudi druge...

» več

 
Prenehanje delovnega razmerja

Prenehanje delovnega razmerja

Koriščenje letnega dopusta v času teka odpovednega roka Delavci so bili v podjetju zaposleni za nedoločen čas. Dne 15.1.2009 so prejeli odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega...

» več


1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6 :: 7 :: 8 :: 9 :: 10 :: 11 :: 12 :: 13 :: 14 :: 15 :: 16 :: 17 :: 18 :: 19 :: 20 :: 21 :: 22 :: 23 :: 24 :: 25 :: 26 :: 27 :: 28 :: 29 :: 30 :: 31 :: 32 :: 33 :: 34 :: 35 :: 36 :: 37 :: 38 :: 39 :: 40 :: 41 :: 42 :: 43 :: 44 :: 45 :: 46 :: 47 :: 48 :: 49 :: 50 :: 51 :: 52 :: 53 :: 54 :: 55 :: 56 :: 57 :: 58 :: 59 :: 60 :: 61 :: 62 :: 63