| 

Postal sem podjetnik

Ali obstaja idealni lik vodje?

Ali obstaja idealni lik vodje?

Celostna podoba vodje je izjemno pomembno sporočilo sodelavcem, poslovnim partnerjem pa tudi javnosti. Kako vodjo doživlja okolica, je odvisno prav od njegovega imidža. Celostna podoba...

» več

 
Operativni ali finančni leasing?

Operativni ali finančni leasing?

Kako financirati zagon svoje dejavnosti? Vprašanje, ki si ga postavi večina podjetnikov že na začetku svoje poslovne poti. Posameznikovi prihranki običajno ne zadoščajo za popoln zagon dejavnosti, predvsem...

» več

 
Diskriminacija na delovnem mestu

Diskriminacija na delovnem mestu

Diskriminacija je prepovedana, vendar pa ni vsako neenako obravnavanje tudi diskriminacija. Neenako obravnavanje, ki pomeni diskriminacijo, se nanaša na razlikovanje na podlagi osebnih okoliščin, kot so spol,...

» več

 
Dober poslovni načrt odpira vrata

Dober poslovni načrt odpira vrata

Podjetje se mora izkazati kot dober poznavalec svoje panoge, trga, dobaviteljev, kupcev, konkurentov, predvsem pa mora tudi finančni del poslovnega načrta izkazati v luči predvidenega denarnega toka in prepričati banko,...

» več

 
Izterjava dolga preko izvršbe

Izterjava dolga preko izvršbe

Ob naraščajoči plačilni nedisciplini se veliko podjetnikov znajde pred vprašanjem, kako učinkovito izterjati dolg. Poleg klasičnih opominov in verjetno najbolj učinkovite telefonske izterjave, je upnikom...

» več

 
Odsotnost z dela

Odsotnost z dela

Odsotnost z dela – velik strošek za podjetja Absentizem je večplasten in kompleksen pojav, s katerim se ukvarjajo različne znanstvene discipline. Posamezni avtorji odsotnost z...

» več

 
Prednostna naloga poslovnega komuniciranja

Prednostna naloga poslovnega komuniciranja

Vplivanje Komuniciranje je dajanje in prejemanje informacij, oboje pa je podrejeno vplivanju, ki je eden izmed osnovnih namenov poslovnega komuniciranja. Drugi nameni so še informiranje,...

» več

 
Prepovedano na delovnem mestu

Prepovedano na delovnem mestu

Lahko bi rekli, da smo srečni, v kolikor v službi delamo s sodelavcem ali sodelavko, ki je bolj »tihe sorte«. Kajti lahko bi imeli tudi to smolo, da sedimo ob klepetavi sodelavki ali sodelavcu, ki nikoli ne...

» več


1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6 :: 7 :: 8 :: 9 :: 10 :: 11 :: 12 :: 13 :: 14 :: 15 :: 16 :: 17 :: 18 :: 19 :: 20 :: 21 :: 22 :: 23 :: 24 :: 25 :: 26 :: 27 :: 28 :: 29 :: 30 :: 31 :: 32 :: 33 :: 34 :: 35 :: 36 :: 37 :: 38 :: 39 :: 40 :: 41 :: 42 :: 43 :: 44 :: 45 :: 46 :: 47 :: 48 :: 49 :: 50 :: 51 :: 52 :: 53 :: 54 :: 55 :: 56 :: 57 :: 58 :: 59