| 

Uporabne informacije

Enostavno in dvostavno knjigovodstvo

Enostavno in dvostavno knjigovodstvo

Vsako podjetje mora voditi poslovne dogodke, do katerih prihaja tekom poslovanja. Gre za prilive na poslovni račun in odlive z njega. Knjigovodstvo je področje, ki se s tem ukvarja. Pri tem razlikujemo med enostavnim in dvostavnim knjigovodstvom. V čem se torej razlikujeta?

Enostavno knjigovodstvo

Kot že ime pove, je tovrstno knjigovodstvo enostavnejše za spremljanje. Je pa prav zaradi njegove enostavnosti bolj primerno pri majhni količini podatkov. Pomeni, da se vsak poslovni dogodek beleži le na enem mestu. Tako je ta princip bolj primeren za manjša podjetja, kjer se obratna sredstva ne obračajo tako hitro. Vse poslovni dogodki so tako v pogled na enem mestu.

Dvostavno knjigovodstvo

V primerjavi z enostavnim knjigovodstvom je dvostavno bolj kompleksno. Vsak poslovni dogodek se namreč beleži v dveh različnih knjigah. Pri tem je ena knjiga namenjena razvrščanju poslovnih dogodkov glede na vrsto, druga pa glede na čas nastanka. Kljub temu, da je ta sistem bolj zapleten, ko govorimo o vnosu podatkov, pa je bolj praktičen, ko iščemo podatke. Zagotavlja nam boljšo preglednost nad njimi.

Podjetnik se lahko v primeru nižjih prihodkov samo odloči, po katerem principu bo vodilo knjigovodstvo. Če skupna vrednost prihodkov na leto ne presega 50.000 evrov, je izbira poljubna. Čim pa pride do prekoračitve te vrednosti, potem podjetje nima izbire. Lahko izbere zgolj dvostavno knjigovodstvo.

Davčne evidence

Zelo poenostavljen postopek pa imajo normiranci, pri katerih beleženje odhodkov ni nuja, saj so le ti avtomatsko predpostavljeni glede na skupno višino prihodkov, ki nastanejo v določenem obdobju. Tako jim tudi ni treba voditi knjigovodstva. Dovolj je, da shranjujejo izstavljene račune. Ob koncu leta jim prav tako ni treba oddajati obsežnega poročila, ampak oddajo le informacije o nastalih prihodkih, o obračunani akontaciji dohodnine in o prispevkih za socialno varnost, ki so jih plačali čez celo leto. Tako je vse skupaj veliko bolj enostavno.

sorodni članki