| 

Uporabne informacije

Kaj so verižne kompenzacije?

Kaj so verižne kompenzacije?

Verižno nadomestilo je instrument za pretvorbo posredno kupljenih zapadlih terjatev v denar. Dolžnik poravna svojo obveznost s terjatvijo do svoje stranke, kar pomeni, da se za določen znesek odštejejo obveznosti in terjatve več pravnih oseb. Ta znesek, ki je znižan s popustom, nam plača plačnik, ki kot končni udeleženec poravna obveznost do dobavitelja. Takšno zapiranje terjatev je možno le s poglobljenim poznavanjem toka upnikov-dolžnikov in časovne koordinacije teh povezav.

Prednosti verižnih kompenzacij

Hitra pretvorba zapadlih terjatev v denar - Prenos denarja sledi takoj, ko vsi udeleženci potrdijo nadomestilo verige.

Odprava obveznosti s terjatvami- Udeleženci so medsebojno pobotali svoje terjatve z obveznostmi na nedenarni način in tako zmanjšali svoje terjatve in povečali likvidnost.

Hitrejši pretok sredstev- Nadomestila zajemajo podjetja, ki so vezana na posamezne posle, tako da je omogočen hitrejši pretok skozi dobavno verigo.

Boljši odnosi med upniki in dolžniki - Skrbno preučimo vse upniško-dolžniške odnose in pripravimo najbolj optimalno verižno nadomestilo, ki bi ustrezalo vsem udeležencem.

Brezplačna poizvedba - Preiskava za zapiranje verige nadomestil je brezplačen postopek. Stroške bremenimo šele po uspešnem zaprtju terjatev.

IT rešitev- Pri sledenju povezav uporabljamo lastne informacijske rešitve, ki jih stalno nadgrajujemo in s tem povečujemo učinkovitost priprave in spremljanja poteka verige.

Komu priporočamo verižne kompenzacije?

Vsa podjetja, ki želijo poravnati zapadle terjatve, lahko brezplačno preverijo možnost zapiranja verižnih nadomestil. Svoje zapadle terjatve v finančnih sredstvih ali pobotanje svojih obveznosti s terjatvami, ki niso denarne, lahko hitro in učinkovito pretvorijo.

Kako delujejo verižne kompenzacije?

1.) Podjetje sklene pogodbo o terjatvah in / ali obveznostih, ki jih je treba zapreti preko verižnih nadomestil.

2.) Podjetje, s katerim ste sklenili pogodbo pripravlja verižna nadomestila s terjatvami ali obveznostmi do družbe in po potrebi tudi plačuje denar.

3.) Potrebno je pridobiti potrdilo vseh udeležencev v verigi, da se strinjajo s pripravljenim nadomestilom verige.

4.) Ko so zbrane vse potrditve, končni udeleženec v verižnem nadomestilu denar prenese na podjetje in zapre odškodnino.

sorodni članki