| 

Postal sem podjetnik

Dvostavno in enostavno knjigovodstvo - kakšne so razlike?

Dvostavno in enostavno knjigovodstvo - kakšne so razlike?

Ko se podate v podjetništvo, morate osvojiti kup novega znanja. Med drugim morate tudi vsaj okvirno vedeti, kako funkcionira računovodstvo. Tudi če bo to področje namesto vas opravljal nekdo drug, je pametno, da ste seznanjeni vsaj z osnovami. V sklopu računovodstva najdemo tudi besedo knjigovodstvo. Delimo ga na dvostavno in enostavno knjigovodstvo. Že ima pove, da gre za vodenje (poslovnih) knjig. Tekom poslovanja namreč stalno prihaja do poslovnih dogodkov. To so finančni prilivi v podjetje in odlivi iz njega. Zakaj je vse to potrebno spremljati? Da boste lahko določili, kolikšen je skupen izkupiček poslovanja oziroma dobiček. Ni pa evidentiranje teh podatkov ključno le za vas. Predvsem je to nujno za državo, da spremlja poslovanje posameznih podjetij. Pa tudi za druge zunanje uporabnike. To so morebitni investitorji, poslovni partnerji, stranke... Na podlagi podatkov se lahko marsikdo odloči, če se bo odločil za poslovanje z vami ali ne.

Enostavno in dvostavno knjigovodstvo


Ko organizirate knjigovodstvo v vašem podjetju, se lahko odločite, da ga boste vodili na dva načina. Na enostaven ali dvostaven način. Prednosti enostavnega knjigovodstva lahko razberemo že iz samega izraza. Tak način vodenja poslovnih knjig je bolj preprost, vzame manj časa. Podatki se beležijo le enkrat na enem mestu. Gre za obliko knjigovodstva, ki je bolj primerna za podjetja, katerih letni prihodki so nižji, zaposlena pa je ena oseba ali največ tri. Čim govorimo o večjih prihodkih podjetja in večjem številu zaposlenih, pa se dvostavno knjigovodstvo izkaže kot boljša možnost. Gre namreč za obliko, ki je bolj natančna in pregledna. Vsak podatek se namreč knjiži dvakrat. Enkrat po datumu nastanka in enkrat po vrsti. Tako se dvostavno knjigovodstvo priporoča za večja podjetja oziroma za podjetja z večjimi prihodki. Ko podjetje prekorači določeno višino letnih prihodkov, je dvostavno knjigovodstvo zanj obvezen način evidentiranja poslovnih dogodkov.

Naj omenimo še normirance. Tem ni treba voditi ne ene ne druge oblike knjigovodstva. Zadostuje le podatek o skupnih letnih prihodkih, saj je višina odhodkov avtomatsko določena.

sorodni članki