| 

Postal sem podjetnik

Stroški v podjetju

Stroški v podjetju

Zgodi se, da vam stroški v podjetju zlezejo čez glavo. Enostavno nimate več kontrole nad stroški, prilivi, odlivi iz računa, znajdete se v finančnem kaosu. Kar sicer še ne pomeni, da ne poslujete z dobičkom in da vam preti padec prometa ali celo izgube! Vendar morda pa bi lahko dobiček povečali, če bi v vsakem trenutku natančno kontrolirali stroške, ki nastanejo v podjetju. Na ta način bi optimizirali poslovanje vašega podjetja. Večje dobičke pa večinoma varno nalagali v naložbe, ki jih bodo še oplemenitile. In vse je odvisno od transparentnosti poslovanja, da vam denar ne izteka skozi luknje, za katere sploh ne veste, da jih imate pri vašem poslovanju.

Stroški so odvisni od obsega (količine) poslovanja. Torej so stroški odvisna funkcija od obsega poslovanja. Oziroma gledano z matematično ekonomske plati so stroški odvisna spremenljivka, medtem ko je obseg poslovanja neodvisna spremenljivka. V vsakem podjetju nastajajo fiksni in variabilni stroški, ki se obnašajo v odvisnosti od obsega poslovanja. To so izvorni stroški, te pa lahko grupiramo v skupne stroške, povprečne stroške in dodatne ter mejne stroške.
Fiksni stroški niso direktno odvisni od obsega poslovanja in jih ima podjetje v nekem določenem kratkem obdobju tudi v primeru, ko ne posluje. Takšni stroški so na primer: najemnina poslovnih prostorov, zavarovanja dejavnosti in ostala zavarovanja, obresti kreditov, stroški za ogrevanje in razsvetljevanje poslovnih prostorov, amortizacija v primeru časovnih metod amortiziranja, plače zaposlenih v okviru kolektivnih pogodb, in drugi. Ne glede na to, kolikšen je obseg poslovanja, so ti stroški vedno enaki. Seveda pa je v praksi nerealno trditi, da je lahko nek strošek absolutno fiksen. Stroški so lahko absolutno fiksni samo znotraj meja danih zmogljivosti. Če želi podjetje povečati obseg poslovanja preko meja obstoječih zmogljivosti (npr. razširitev dejavnosti, povečana potreba po delovnih površinah, po številu zaposlenih), mora le-te razširiti, kar pa lahko povzroči skokovit porast fiksnih stroškov. Stroški so nato spet fiksni na višji ravni, dokler podjetje ne zadene ob zgornji rob novih, povečanih zmogljivosti. Zato namesto o absolutno fiksnih stroških govorimo o relativno fiksnih stroških.
Variabilni stroški pa so odvisni od obsega poslovanja in z naraščanjem obsega poslovanja vedno naraščajo, recimo: material, energija, plače zaposlenih, ki so odvisne od učinkov njihovega dela in drugi. Glede na to, kako naraščajo, poznamo tri vrste variabilnih stroškov. To so: progresivni (napredujoči), proporcionalni (sorazmerni ali linearni) in degresivni (nazadujoči). Za progresivne stroške je značilno, da naraščajo hitreje, kot narašča obseg poslovanja. Proporcionalni naraščajo enako hitro, kot narašča obseg poslovanja. Povečujejo se torej v enakem razmerju, kot se povečuje obseg poslovanja. Za degresivne pa velja, da naraščajo počasneje, kot narašča obseg poslovanja.
Skupni ali celotni stroški so vsota fiksnih in variabilnih stroškov. V sodobni literaturi s področja obvladovanja stroškov se vse pogosteje zasledi tudi pojem »mešani strošek«. Le-ta označuje dejstvo, da ima lahko nek strošek svojo fiksno in variabilno komponento (npr. strošek elektrike, kjer priključna moč predstavlja fiksni strošek, poraba po števcu pa variabilni strošek).
Povprečni stroški pa so stroški na enoto proizvoda. Izračuna se jih torej tako, da se stroške v podjetju, ki se nanašajo na celotni obseg poslovanja, preračuna na enoto poslovnega učinka. Le-ti so torej natančen rezultat oziroma kazalec učinkovitosti poslovanja, smernica ali je naše poslovanje stabilno, nam gre morda boljše ali slabše.
Dodatni stroški so stroški, ki se nanašajo na dodatni obseg poslovanja pri obstoječi zmogljivosti podjetja. Mejni stroški pa so dodatni stroški, porazdeljeni na dodatni obseg poslovanja. Po definiciji so tako dodatni in mejni stroški po izvoru v celoti variabilni stroški.

Za učinkovito poslovanje si vsako podjetje prizadeva maksimalno obvladovati stroške svojega delovanja. Za začetek je pomembno poznati vse funkcije organizacije, ki so potrebne za optimalno delovanje in stroške, ki so potrebni za delovanje teh funkcij. Poznavanje in preglednost vseh potrebnih stroškov šele omogoča, da lahko stroške ob enakih zmogljivostih in enakih rezultatih podjetja, tudi znižamo. Na primer znižanje stroškov podjetja lahko dosežemo z znižanjem fiksnih stroškov: za začetek recimo preselimo svojo dejavnost v cenejše poslovne prostore (iz centra mest na obrobje mesta, kjer so najemnine poslovnih prostorov bistveno nižje). Nabavimo vrhunsko opremo, pri kateri je tveganje za napake manjše, zato lahko znižamo višino zavarovalne premije na zavarovalnih policah. Se pri poslovanju družbe poslužujemo "outsourcinga" za delovna področja, kjer bi nam odprtje novega delovnega mesta za opravljanje delovnih nalog povzročalo samo večje fiksne stroške. In druge rešitve. Skratka vsako podjetje stremi k večji učinkovitosti podjetja in znižanju stroškov, a ne na račun slabših delovnih pogojev in slabših rezultatov družbe. Za kar pa je izpiljena tehnika obvladovanja stroškov ključnega pomena.

Urška Č.

sorodni članki