| 

Posel in moda

Kako potujemo Slovenci?

Kako potujemo Slovenci?

Slovenci letos potujemo več v primerjavi z lanskim letom. V 1. četrtletju leta 2008 se je 24,2 % prebivalcev Slovenije, starih 15 let ali več, udeležilo okoli 780.000 turističnih potovanj, bodisi zasebnih ali poslovnih.

Več turističnih potovanj v primerjavi z istim četrtletjem lani
Po podatkih ankete je bilo v obdobju januar-marec 2008 na zasebnem ali poslovnem potovanju okoli 422.000 ali 24,2 % prebivalcev Slovenije, starih 15 let ali več – v nadaljevanju jih imenujemo turisti. Delež turistov, ki so bili na turističnih potovanjih, je v primerjavi s 1. četrtletjem leta 2007 nižji za 1,6 odstotne točke, število turističnih potovanj pa se je v tej primerjavi povečalo za 10,6 %.

Prevladovala krajša potovanja z 1-3 prenočitvami
Turisti so za 75,2 % zasebnih potovanj kot glavni razlog za odhod na potovanje navedli preživljanje prostega časa (počitnice, dopust, potovanje), za 24,5 % zasebnih potovanj pa je bil glavni razlog za odhod obisk sorodnikov in prijateljev.

9,7 % vseh zasebnih potovanj so organizirale potovalne agencije, to je za 6,4 odstotne točke manj kot v 1. četrtletju leta 2007.

Na 21,7 % zasebnih potovanj so turisti bivali v hotelih in podobnih obratih, na 17,6 % v drugih nastanitvenih gostinskih obratih. Na 60,1 % zasebnih potovanj pa so turisti bivali v zasebnih nastanitvah, od tega najpogosteje pri sorodnikih ali prijateljih (56,6 %) in v lastnih počitniških bivališčih (34,9 %).

Povprečno je zasebno potovanje zajemalo 3,2 prenočitve (v Sloveniji povprečno 2,4 prenočitve, v tujini pa povprečno 4,3 prenočitve).

Na poslovno potovanje odšlo 4,8 % prebivalcev Slovenije
Na poslovno potovanje, v Slovenijo ali v tujino, je odšlo okoli 83.000 ali 4,8 % prebivalcev Slovenije, starih 15 let ali več. V 1. četrtletju leta 2008 je bilo tako zabeleženih okoli 151.000 poslovnih potovanj. 21,8 % poslovnih potovanj je potekalo znotraj Slovenije, 78,2 % pa v tujini.

Cilj dve tretjini zasebnih potovanj v tujino so bile sosednje države
Velika večina zasebnih (95,7 %) in poslovnih potovanj (97,2 %) v tujini je potekala v Evropi. Cilj 25,8 % zasebnih potovanj po Evropi je bila Hrvaška, sledile so Avstrija (23,1 %), Italija (19,4 %), Bosna in Hercegovina (7,7 %) in Francija (4,8 %).

V Sloveniji je bila najbolj obiskana občina Kranjska Gora
V Sloveniji so slovenski turisti med svojimi zasebnimi potovanji največkrat obiskali kraje v občinah Kranjska Gora, Maribor, Zreče in Piran.

Slovenski turist na zasebnem potovanju povprečno porabil okoli 52 evrov na dan
Slovenski turisti so na zasebnem potovanju porabili povprečno okoli 52 evrov na dan (na zasebnem potovanju v Sloveniji povprečno okoli 30 evrov na dan, na potovanju v tujini pa okoli 70 evrov na dan).

Pomanjkanje prostega časa ter finančni razlogi glavna razloga za neodhod na zasebno potovanje
79,0 % prebivalcev Slovenije, starih 15 let ali več, v 1. četrtletju 2008 ni odšlo na zasebno potovanje. Od teh je 38,9 % oseb odgovorilo, da zaradi pomanjkanja prostega časa, 27,5 % zaradi finančnih razlogov, 12,5 % zaradi zdravstvenih razlogov, 10,8 % prebivalcev pa ni čutilo potrebe po potovanju.

Vir: Surs, Nacionalno turistično združenje

sorodni članki