| 

Uporabne informacije

Napake pri poslovnih predstavitvah

Napake pri poslovnih predstavitvah

Ker je predstavitev dejavnost, ki terja obilo dela in skrbne priprave, jo vsekakor kaže načrtovati vnaprej. Nastopanje pred občinstvom se - kot vso poslovno komuniciranje - od družbenega sporazumevanja in pogovarjanja razlikuje po ciljnosti. Dobra predstavitev je ciljna dejavnost. Cilji so lahko različni in jih je več: od informiranja, prepričevanja, dokazovanja, spodbujanja, ali hkrati vsega po malo.

Tokrat bomo pogledali kaj, kako in kdaj gre lahko pri poslovni predstavitvi narobe. Katere so značilne napake pri predstavitvah, katerih bi se morali otresti v celoti, če bi želeli izpeljati perfektno poslovno predstavitev.

Napake v urejenosti:

 • nejasni cilji govora,
 • neupoštevanje značilnosti poslušalcev,
 • nejasna struktura predstavitve - ni rdeče niti,
 • težave z opremo in pripomočki,
 • slaba usklajenost med govorom in pripomočki,
 • napačen razpored poudarkov, konec ni vrhunec,
 • nejasna delitev vlog pri skupinski predstavitvi,
 • preveč ali premalo časa za predstavitev.

Napake v vsebini:

 • slabo obvladana vsebina,
 • neprepričljivost vsebine,
 • izgubljanje v podrobnostih,
 • napačne ali netočne trditve,
 • razkorak med vsebino in cilji predstavitve,
 • nejasna členjenost vsebine,
 • nenazornost,
 • premalo aktualnosti, udarnosti.

Napake v izrazju:

 • govorec pove vsebino, poslušalec pa si jo razlaga in osmisli po svoje,
 • govorec pleteniči, se suče okrog jedra kot maček okrog vrele kaše; tako raztrese poslušalce in lahko zaide v slepo ulico,
 • govorec tvori naporen, dolge stavke, v katerih so moteči vrinjeni stavki in v katerih so osebek, povedek in predmet predaleč narazen,
 • predolge besede, preobilica tujk, strokovnih besed,
 • uporaba podobnih besed z različnimi pomeni,
 • neželen asociacije,
 • nepravilna izraba izrazov,
 • kopičenje prispodob zmede poslušalca.

Napake v govoru:

 • nejasna izgovorjava, preveč narečja, žargona,
 • glasovi obotavljanja med besedami (eeeeee, mmmmm),
 • neželeni zvoki (odkašljevanje, hrkanje, smrkanje),
 • sivina brez poudarkov in vrhuncev,
 • ni rdeče niti za poslušalce,
 • poslušalci imajo občutek, da skuša govorec manipulirati z njimi, ker so cilji nejasni,
 • neprimerno izrazje in zahtevnost,
 • slaba vizualizacija predstavitve,
 • neustrezno izbrani mediji,
 • pretirana raba tehničnih pripomočkov,
 • neobvladana, slabo delujoča oprema,
 • pretiravanje: predstavitve je bila sama sebi namen,
 • časovna nedisciplina.

Napake pri obravnavanju poslušalcev:

 • zanemarjena, pozabljena, prezrta vprašanja in pripombe,
 • poslušalcem govorec ne da priložnosti za aktivno sodelovanje,
 • neobvladana razprava,
 • vzvišen odnos: napihnjen, neskromno oblečen govorec, govorjenje zviška, neprevidno ravnanje s pripomočki (palica za kazanje),
 • neprimerno nebesedno komuniciranje,
 • ubijanje poslušalcev s podrobnostmi,
 • "mimogovor" s poslušalci zaradi različnih interesov,
 • razdeljevanje gradiva med predstavitvijo,
 • zbujena nerealna pričakovanja udeležencev,
 • neupoštevana nepripravljenost poslušalce: ti pogosto ne preberejo gradivo, ki ga prejmejo vnaprej, in se izgubijo, če se govorec sklicuje na gradivo, ki ga niso mogli proučiti.

Povzeto po Poslovno komuniciranje: evropske razsežnosti, Maribor, 2004

sorodni članki