| 

Uporabne informacije

Delo s slikovnim zaslonom

Delo s slikovnim zaslonom

Večina zaposlenih dandanes precejšen del svojega delovnega dne preživi pred računalnikom. Dejansko pred slikovnim zaslonom ali bolj po domače pred računalniškim monitorjem oziroma ekranom. In ravno zaslon je v bistvu edina prava povezava med računalnikom in njegovim uporabnikom. Je edini del računalniške opreme, ki je neposredno povezan z uporabnikom in vpliva na njegovo počutje. Posledice uporabe oziroma nepravilne uporabe slikovnega zaslona so lahko zelo neprijetne in imajo celo bolezenske znake. Delo s slikovnim zaslonom lahko povzroča glavobole, utrujene in pekoče oči, bolečine v vratu, hrbtenici in še kaj.

Zakonska določila za delo s slikovnim zaslonom

Pri nas to področje obravnava zakonodaja s področja varnosti in zdravja pri delu, natančneje Pravilnik o varnosti in zdravju s slikovnim zaslonom (Uradni list RS, št. 30/2000, 73/2005). In sicer pravilnik določa, delovno mesto s slikovnim zaslonom ne sme povzročati nevarnosti za poškodbo ali zdravstvenih okvar delavca. Kako se to zagotovi pa opredeljuje priloga k pravilniku.

Tako za zaslon veljajo naslednje zahteve in pogoji:
 • oddaljenost zaslona od oči delavca ne sme biti manjša od 500 mm vendar ne tolikšna, da bi delavcu povzročala težave pri čitanju podatkov z zaslona oziroma mu povzročala druge težave.
 • slika na zaslonu ne sme utripati. Osveževalna frekvenca zaslona mora biti najmanj 70 Hz.
 • znaki na zaslonu morajo biti dovolj veliki, ostri, nepopačeni in razločno oblikovani. Znaki, presledki med znaki in med vrsticami morajo biti dovolj veliki, da jih je mogoče ločiti brez napora, pa tudi dovolj majhni, da je besedilo pregledno.
 • svetlost in kontrast na zaslonu morata biti enostavno nastavljiva, tako da ju delavec brez težav prilagaja razmeram v delovnem okolju. Razmerje svetlosti med znaki in ozadjem mora biti najmanj 1:4.
 • zaslon mora biti lahko gibljiv, tako da lahko delavec njegovo smer in naklon prilagodi v skladu z ergonomskimi zahtevami dela. Na delovni mizi ali delovni površini ne sme biti predmetov, ki bi ovirali vrtenje in nagibanje zaslona.
 • zagotovljena mora biti možnost prilagoditve višine zaslona višini oči delavca tako, da je zgornja vrstica na zaslonu približno 5 cm pod višino oči.
 • na zaslonu ne sme biti odsevov, ki bi zmanjševali in motili čitljivost znakov.
 • zaslon mora biti zaradi dobre čitljivosti vedno očiščen.


Poglejmo si še zahteve in pogoje za varno uporabo tipkovnice, ki jih opredeljuje pravilnik:
 • srednja višina tipkovnice ne sme presegati 30 mm, njena nagnjenost pa mora ustrezati ergonomskim zahtevam. Tipkovnica mora biti prosto gibljiva po delovni površini, da omogoča delavcu naravno držo telesa in rok. Možnost premikanja in prilagajanja tipkovnice ne sme biti omejena s sredstvi priključitve ali z dolžino kabla.
 • na delovni mizi ali delovni površini mora biti pred tipkami najmanj 100 mm proste površine za oporo rok delavca.
 • površina tipkovnice, ki naj bo svetle barve, mora biti brez leska.
 • razmestitev tipk na tipkovnici in značilnosti tipk morajo ustrezati ergonomskim zahtevam.
 • tipke in simboli na tipkah morajo biti jasno označeni in morajo zagotavljati lahko razpoznavnost in čitljivost.


Kako pa mora biti urejena delovna miza ali delovna površina:
 • delovna miza ali delovna površina ne sme imeti leska in mora biti iz snovi, ki na dotik ni hladna. Uporabiti je potrebno ustrezne materiale (npr. les).
 • površina mize ali delovne površine mora biti najmanj 800 mm x 1200 mm in zadostna za delo, tako da omogoča primerno razmestitev zaslona, tipkovnice, pisnih podlag in ostale opreme in dovolj prostora za premikanje miške.
 • pod mizo mora biti prostega prostora najmanj 600 mm x 580 mm x 620 mm (globina x širina x višina).
 • delovna miza ali delovna površina mora biti stabilna in mora biti, če je le mogoče, po višini nastavljiva ali pa mora biti višina med 720 in 750 mm.
 • držalo za predloge mora biti stabilno, nastavljivo, imeti mora ravnilo za označevanje vrstic in mora biti izvedeno in postavljeno tako, da ne povzroča delavcu dodatnih obremenitev oči, vratu in/ali glave.

Pravilna namestitev in uporaba zaslona

Torej zagotovimo si pravilno lego in kvalitetno delovno opremo, s čemer si bomo tako olajšali naše delo kot poskrbeli za svoje zdravje.
Tako so lastnosti dobrega zaslona:
 • zaslon naj bo nastavljiv po višini in nagibu,
 • zaslon naj bo premičen v vodoravni in navpični smeri in vrtljiv okrog navpične in vodoravne osi,
 • ohišje zaslona naj bo barvno usklajeno z ostalimi elementi delovnega okolja,
 • ima naj visoko grafično ločljivost,
 • zaslon mora zadovoljevati predpisanim standardom in priporočilom.

Odboji na zaslonu morajo biti minimalni. Zaslon naj ne bo usmerjen pravokotno na uporabnikov pogled. Če na zaslonu vidimo svoj odsev, to pomeni, da se svetloba od njega odbija, dostop zunanje svetlobe omejimo z zastori. Kontrast slike na zaslonu in okolici naj ne bo prevelik. Nameščen naj bo tako, da pogled na zaslon ne motijo ostali predmeti in barvni kontrasti v tem prostoru. Zaslon ne sme biti osvetljen bolj, kot so drugi predmeti (če je presvetel, lahko izniči nastavitev kontrasta in srednjo svetlobo). Najboljše so črne črke na belem ozadju. Velikost in upodobitev predstavljenih znakov na zaslonu sta pomembni. Velikost znakov in slike je nastavljiva pri vsakem uporabniškem programu posebej. Nastavimo jo tako, da ustreza našim očem. Monitor naj bo oddaljen na optimalni vidni razdalji med 50 in 70 cm od telesa (iztegnjena roka). Monitor postavimo naravnost predse, da se izognemo obračanju in ukrivljanju telesa in vratu. Višino monitorja nastavimo tako, da sta glava in vrat v nevtralni poziciji. Krivulja pogleda je rahlo ukrivljena – prva vrstica na zaslonu naj bo 10-15 cm od oči. Izogibajmo se odbojem zaslona. Monitor postavimo tako, da je vidni kot vzporeden oknu. Privoščimo si kratke odmore med delom, da si spočijemo oči.

In še pravilna drža pri delu z računalnikom:
 • glava rahlo nagnjena naprej;
 • oddaljenost zaslona od oči delavca ne sme biti manjša od 50 cm, vendar ne tolikšna, da bi delavcu povzročala težave pri branju;
 • zaslon mora zagotavljati možnost prilagoditve višine glede na višino delavčevih oči tako, da je zgornja vrstica na zaslonu približno 5cm pod višino oči;
 • slika na zaslonu na sme utripati (če v bližini zaslona pogledamo vstran, pri tem ne smemo opaziti utripanja v kotičku očesa) (Inštitut Prevent, 1999).

Urška Č.

sorodni članki