| 

Postal sem podjetnik

Znanje in veščine za poslovni razgovor

Znanje in veščine za poslovni razgovor

20.06.2008 ob 12:07

Znanje in veščine pri poslovnem razgovoru

Poslovni razgovor je najobičajnejša aplikacija temeljnega znanja in veščin o učinkovitem komuniciranju s kar najmanj motnjami. Včerajšnji poslovnež je lahko pisanje poslovnih pisem prepustil tajnici ali referentu. Današnji poslovnež se ne more odpovedati poslovnim razgovorom, ki so pomembna, če ne kar osnovna sestavina njegove dejavnosti in ki odločajo o njegovi osebni uspešnosti ter osebnemu razvoju.

Poslovni razgovor je le redko namenjen samo obojestranskemu informiranju. Vpleten strani praviloma skušajo uporabiti poslovni razgovor za vplivanje na druge udeležence razgovora. Zato je za poslovni razgovor bistveno znanje in veščine o interesnem vedenju, spodbujanju, moči, odzivanju in še marsičem.

Govorno komuniciranje je sicer jedro poslovnega razgovora, vendar oblikuje v učinkovitem razgovoru sinergično celoto z drugimi, nebesednimi oblikami komuniciranja. Ne nazadnje je poslovni razgovor le sredstvo, mora imeti vsebino, učinkovito in uspešno je le, če imajo udeleženci dovolj strokovnega znanja in informacij o zadevi, ki jo obravnavajo na razgovoru.

Poslovni razgovor kot temelj komuniciranja

Poslovni razgovor je osnovna oblika interaktivnega govornega komuniciranja. Zato je temelj za druge oblike in namene poslovnega komuniciranja: za poslovne sestanke, za poslovna pogajanja, za poslovne predstavitve, za poslovno svetovanje in še za kaj. Poslovnež in strokovnjak sta v vseh teh oblikah komuniciranja neučinkovita in neuspešna, če nimata zadostnega znanja, spretnosti in izkušenj v poslovnem razgovoru.

Snovanje in pripravljanje poslovnih razgovorov

Poslovni razgovor teče v resničnem, tekočem času. Teče v živo. Ni ponovitev. Le izjemoma si lahko udeleženci izgovorijo premor za premislek, posvetovanje, iskanje dodatnih informacij, poiščejo opravičilo za napačno podane informacije ali za hipno neprimerno gesto, reakcijo ipd. Tvegano je priti na poslovni razgovor nepripravljen.

Stara poslovna modrost pravi, da se ni treba posebej pripravljati le za poslovne razgovore, za katere je na voljo skoraj neomejeno mnogo časa. Za enodneven, razvlečen, neintenziven razgovor je nemara dovolj ena ura priprav, za enouren, intenziven razgovor pa so premalo enodnevne priprave.

Poslovneža, strokovnjaka v poslovnem razgovoru na vso moč obremenjuje poslovna vsebina, zato naj mu bo komunikacijski vidik samoumevna veščina, ki jo uporablja z lahkoto. Ta veščina pa temelji na strokovnem znanju, na izkušnjah in vajah ter na temeljitih pripravah. Poslovni razgovor je intenzivno, naporno in odgovorno delo.

Povzeto po Poslovno komuniciranje: Evropske razsežnosti, Maribor 2004

sorodni članki

Sreda
od 14 do 29 °C

Četrtek
od 16 do 30 °C

Petek
od 16 do 26 °C

Sobota
od 15 do 29 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat