| 

Postal sem podjetnik

Navade uspešnih podjetnikov

Navade uspešnih podjetnikov

29.02.2008 ob 10:45

Ste se kdaj vprašali, kaj je tisto, kar naredi človeka uspešnega podjetnika? Katere so njegove lastnosti in navade? Ali obstajajo navodila za uspeh? Kako pridemo na pravo pot? Kako jo sploh prepoznamo, da je ta'prava?
Gora vprašanj! Zato obujmo gojzarje, vzemimo v roke cepine in se nanjo povzpnimo od vznožja.
Veliko podjetnikov je izjemno uspešnih na poslovnem področju, medtem ko se na osebnem področju borijo z notranjo lakoto, globoko potrebo po osebni skladnosti in po zdravem odnosu do soljudi, katerega le s težka razvijajo v objemu grobega in tekmovalnega poslovnega sveta. Strokovnjaki poudarjajo, da je poslovna uspešnost v odvisnosti od osebne sreče, drugače je doba nizanja uspehov na poslovnem področju kratka kot tek atleta na 60 metrov. Za maratonsko dolgo in uspešno kariero je potrebno biti aktiven tudi pri razvijanju in plemenitenju svoje osebnosti oziroma svoje samopodobe. 

Veliki mislec Aristotel je nekoč dejal: "Smo tisto, kar ponavljamo. Odličnost torej ni dejanje, ampak navada."
Kajti značaj je pravzaprav skupek naši navad. Navade pa so vplivni dejavniki v življenju. Ker so trdni, pogosto nezavedni vzorci, ki nenehno, vsakodnevno izražajo naš značaj in proizvajajo uspešnost ali neuspešnost.

In katere so po navedbah strokovnjakov navade uspešnih ljudi, torej uspešnih podjetnikov?
Proaktivnost je prva navada. Proaktivnost pomeni, da smo odgovorni za svoja življenja. Naše vedenje je posledica lastnih odločitev, ne okoliščin. Potrebno je več kot le prevzemanje pobude, temveč tudi prevzemanje posledic naših dejanj.
Druga navada je začeti z jasnim premislekom. Kar pomeni začeti z jasnim razumevanjem cilja. Pomeni vedeti, kam greste, razumeti kje ste v vsakem trenutku, in da so koraki, ki jih delate, vedno usmerjeni v pravo smer. Hitro se namreč lahko zgodi, da se ujamete v past dejavnosti, v nenehno zaposlenost, v začaran krog iskanja uspeha, ki nima ne pravega začetka, ne pravega konca, niti vrhunca. Možno je biti zaposlen, zelo zaposlen, ne da bi bil obenem tudi uspešen.
Tretja navada: postavite pomembne stvari na prvo mesto. Sem sodi predvsem področje upravljanje časa, v smislu organiziranja in izvrševanja nalog.
Če osvojite prve tri navade dosežete zasebno zmago. Šele nato sledi in je tudi od nje odvisna - zmaga v javnosti, kateri pa so podrejene naslednje navade.
Četrta navada je mišljenje: zmagam/zmagaš, in predstavlja razpoloženje uma in srca, ki nenehno teži za obojestranskim dobičkom v vseh človeških interakcijah. Zmagam/zmagaš pomeni, da so dogovori in rešitve obojestransko dobrodejni in zadovoljujoči. Ta način razmišljanja namreč vidi posel kot področje, na katerem je potrebno sodelovati, ne tekmovati.
Peta navada pravi, da najprej poskusite razumeti, šele nato iščite razumevanje. To načelo je ključ za uspešno medosebno komunikacijo. Sposobnost dobre komunikacije je izjemnega pomena za vašo uspešnost.
Šesta navada: delujte sinergično. Pojem sinergija izvira iz grške besede synergos, ki pomeni delati skupaj. Nanaša se na pojav, ko dva ali več povzročiteljev oziroma vplivov, ki delujejo skupaj, ustvari efekt, ki je večji od efekta, ki bi ga napovedali, če poznamo samo efekte posameznih povzročiteljev ali vplivov. Sinergija katalizira, združuje in sprošča največje moči v ljudeh. Zato je sinergija v poslovnem svetu srčika vodstva, osredotočena na načela in cilje.
In sedma navada, je navada, ki zaokrožuje in omogoča sprejemanje ostalih šest navad in je popolnoma osebne narave. Ohranja in stopnjuje največjo vrednoto ki jo imate - vas same. Pravimo ji zdravo uravnoteženo življenje, katerega del so: telesna, duhovna, duševna in družbena/čustvena vrednota.
Skratka vse se odraža iz znotraj navzven. Nobena notranja "napaka" ne ostane prikrita pri zunanjih dejanjih. Zato je potrebno spremeniti najprej sebe, da bomo lahko na okolico delovali pozitivno, da bodo naša dejanja naletela na dobre odzive in da bomo dosegli stopnjo želenega uspeha. Namreč tisto kar seješ, na koncu tudi žanješ!

Vir: The 7 Habits of Highly Effective People, by Stephen R. Covey, Založba Mladinska knjiga, Ljubljana, 1994

Urška Č.

sorodni članki

Sreda
od 2 do 6 °C

Četrtek
od 4 do 10 °C

Petek
od 5 do 10 °C

Sobota
od 4 do 6 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat