| 

Aktualno

Dobili bomo e-točke z brezžičnim dostopom

Dobili bomo e-točke z brezžičnim dostopom

12.06.2008 ob 12:02

Predmet javnega razpisa je postavitev javnih e-točk z brezžičnim dostopom preko več javnih brezžičnih dostopovnih vozlišč na ruralnih ali manj razvitih območjih v Republiki Sloveniji. Gradnje javnih e-točk obsegajo postavitve javnih e-točk s fiksnim in brezžičnim dostopom do svetovnega spleta preko več javnih brezžičnih dostopovnih vozlišč, ki morajo zadoščati vsem pogojem, zahtevam ter tehničnim specifikacijam razpisne dokumentacije.

Namen javnega razpisa je financiranje postavitev javnih e-točk z brezžičnim dostopom preko več javnih brezžičnih dostopovnih vozlišč na ruralnih ali manj razvitih območjih v Republiki Sloveniji, ki jih bodo izvedli izbrani predlagatelji. Vsaka javno dostopna e-točka bo omogočala povezovanje s svetovnim spletom preko brezžičnih komunikacij (WiFi) in preko uporabniških mest na fiksni lokaciji. Ruralna območja v Republiki Sloveniji se za namene tega razpisa štejejo občine ali naselja, ki imajo manj kot 150 preb./km2 ali pa imajo indeks razvojne ogroženosti (Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013; Uradni list RS, št. 23/06) večji od 100. Ministrstvo za gospodarstvo bo financiralo postavitve javnih e-točk z brezžičnim dostopom preko več javnih brezžičnih dostopovnih vozlišč na ruralnih ali manj razvitih območjih v Republiki Sloveniji in na ta način spodbudilo vključevanje ruralnih ali razvojno ogroženih območij Republike Slovenije v razvoj informacijske družbe s ciljem povečevanja socialne vključenosti prebivalcev in zmanjševanja digitalnega razkoraka. Zagotavljanje širokopasovnih dostopov vsem prebivalcem Republike Slovenije je namreč osnovni predpogoj za povečanje kakovosti bivanja vseh prebivalcev.

Cilj javnega razpisa je omogočiti dostop do svetovnega spleta vsem zainteresiranim domačim uporabnikom in tujim obiskovalcem na ruralnih ali razvojno ogroženih območjih v Republiki Sloveniji.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih sredstev je 270.000,00 EUR (brez DDV). Sredstva bremenijo proračunsko postavko 5508, konto 432, Proračuna RS za leto 2008 (Uradni list RS, št. 126/06 in 114/07).
Okvirna višina razpisanih sredstev se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske postavke in v primeru pozitivno rešenih pritožb ali naknadno rešenih vlog.
Obdobje za porabo sredstev: projekt mora biti vzpostavljen najkasneje 45. dan od datuma podpisa pogodbe, ko je tudi skrajni rok za oddajo zahtevka za financiranje, ki je podlaga za izplačilo v letu 2008.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarstvo

Rok: Rok za oddajo vlog je 7.7.2008 do 12. ure.

Podrobnosti razpisa: Spletna stran JAPTI: www.podjetniski-portal.si/downloadfile.aspx?docid=9583

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Sobota
od 12 do 25 °C

Nedelja
od 14 do 25 °C

Ponedeljek
od 15 do 19 °C

Torek
od 15 do 22 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat