| 

Postal sem podjetnik

Dober vodja zna...

Dober vodja zna...

13.06.2008 ob 12:15

Ena izmed stvari, ki jih vodje velikokrat spregledajo, je povratna informacija. Zaposleni včasih niti ne vedo, da pri delu delajo napake in ker jih nihče na to ne opozori, jih ponavljajo. Zaradi slabe komunikacije med vodji in zaposlenimi prihaja do izgubljanja časa. Pri delu moramo spodbujati dajanje povratnih informacij in vzpostaviti klimo, ki bo spodbujala zaposlene, da bodo prispevali nove ideje, reševali probleme in postavljali vprašanja.

1. Povratna informacija mora biti jasna, kratka in konkretna.
Za dobro opravljeno delo seveda ne zadošča, da rečete: «Dobro narejeno!« Povejte, kaj konkretno je v nekem projektu res dobro funkcioniralo in kje vse bi lahko uporabili pridobljene izkušnje. Inovativen pristop k trženju je na primer pripomogel, da je podjetje pridobilo pomembno stranko; potem ko ste v razgovoru s sodelavci to jasno povedali, jim tudi nakažite, kje vse bi še lahko uporabili takšen pristop in kje ne. S tem boste spodbudili zaposlene k novim idejam.

2. Pohvalite manjše in velike dosežke.
Marsikateri vodja ima občutek, da je pohvala že to, da ne kriči na zaposlene. Tak pristop ni pozitiven, temveč povzroča tesnobo in celo strah pred nadrejenimi, zavira ustvarjalnost in entuziazem ter povečuje strah pred napakami. Podpirajte tudi majhne korake, storjene v pravo smer, in zaposleni bodo še bolje izkoriščali svoje potenciale.

3. Molk (o napaki) ni (zmeraj) zlato.
Ko ugotovite, da zaposleni naredi napako, jo takoj popravite, tudi če je zelo majhna. Le tako drobne napake ne bodo prerasle v velike in bolj destruktivne probleme.

4. Pohvalite člane tima za napredek.
Zavedajte se, da so za dosego skupnega cilja odgovorni vsi v timu in organizaciji. Pohvalite marljivost in vrline tistih, ki so se še posebno izkazali pri delu.

5. Redno si izmenjujte nove ideje.
Določite si redni tedenski sestanek, na katerem boste iskali nove ideje za izboljšave in razvoj. Zadržanost ali celo odpor izgineta, kadar ljudje začutijo, da so pri uresničevanju vizije pomembni prav vsi.


Zadnje raziskave na področjih treniranja in razvoja potencialov so pokazale, da imajo uspešni vodje naslednje kvalitete:

1. Usmerjeni so v prihodnost. Pri vodenju in delu uporabljajo najnovejše pristope.

2. Poznajo pomen medosebnih odnosov. Obvladajo veščine ravnanja z ljudmi in razvijajo dolgoročne poslovne odnose.

3. Obvladajo najnovejšo tehnologijo. Vedo, kako naj jo uporabljajo za doseganje poslovnih ciljev.

4. Prispevajo k dodani vrednosti. Ne zamudijo priložnosti, da prispevajo k povečanju dodane vrednosti izdelkov ali storitev.

5. So timsko usmerjeni. Znajo izrabiti vse talente članov tima, da bi uspešno sledili ciljem družbe.

Vir in informacije: Moj spleti priročnik, 10.junij 2008, Vir: Socius d.d., Kontaktna oseba: Janez Žezlina, E-mail: janez.zezlina@socius.eu


sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Sreda
od 14 do 29 °C

Četrtek
od 16 do 30 °C

Petek
od 16 do 26 °C

Sobota
od 15 do 29 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat