| 

Uporabne informacije

Računovodske informacije

Računovodske informacije

10.06.2008 ob 20:48

Novo na portalu poslovni-bazar. Mesečno boste podjetniki lahko prebirali novosti in spremembe v vašem računovodstvu.

Računovodske informacije za junij 2008

Znesek regresa (bruto) - izplačilo v juniju:

-  Najnižji znesek (za podjetja, ki poslujejo z izgubo): 542,48 eur
- Najnižji znesek: 665,00 eur za pravne osebe, 800,99 eur za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
-  Najvišji znesek brez prispevkov: 947,01 eur

Obvestilo:
Ekonomsko-socialni svet je 23.4.2008 potrdil predlog sprememb in dopolnitev Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Zneski zaenkrat še niso bili objavljeni v Uradnem listu, bodo pa začeli veljati naslednji dan po objavi.

Tako se bodo povečali:
Kilometrina za prevoz na delo in z dela: se poviša iz 0,15 eur na 0,16 eur
Kilometrina za prevoz na službenem potovanju: se poviša iz 0,29 eur na 0,32 eur

Dnevnice za službeno pot v Sloveniji:
- nad 12 do 24 ur se iz 15,02 eur poviša na 20,97 eur
- nad 8 do 12 ur se iz 7,51 eur poviša na 10,47 eur
- nad 6 do 8 ur se iz 5,26 eur poviša na 7,30 eur

Terenski dodatek: se poviša iz 3,13 eur na 4,40 eur

Odpravnina ob upokojitvi: se poviša iz 3.443,00 eur na 3.977,00 eur.

nasvet iz prve roke

Regres za letni dopust:
Regres za letni dopust pripada po določbi prvega odstavka 131. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2004 in 103/2007; v nadaljevanju ZDR) vsakemu delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, in sicer najmanj v višini minimalne plače.
Delavec pridobi pravico do celotnega letnega dopusta, ko mu preteče čas nepretrganega delovnega razmerja, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev.
V primeru, da ima delavec pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela regresa.

Po določbi prvega odstavka 162. člena ZDR ima delavec pravico do izrabe sorazmernega dela letnega dopusta (1/12 letnega dopusta za vsak mesec dela v posameznem koledarskem letu) :
- če v koledarskem letu, v katerem je sklenil delovno razmerje, ni pridobil pravice do celotnega letnega dopusta,
- če mu preneha delovno razmerje pred potekom roka, po katerem bi pridobil pravico do celotnega letnega dopusta,
- če mu delovno razmerje v tekočem koledarskem letu preneha pred 1. julijem.

Če v kolektivni pogodbi, ki zavezuje delodajalca, znesek regresa za letni dopust ni dogovorjen, je delodajalec dolžan delavcu izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače.

Ste ga že izplačali?

Regres za letni dopust se mora v skladu z določbo drugega odstavka 131. člena ZDR izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti pa je lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določen kasnejši rok izplačila, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

vir: www.tajnistvo.si - več kot računovodski servis

sorodni članki


Komentarji: 1 

Dodajte komentar


ines | 10.06.2008 ob 22:19
Dobri ste,ni kaj.
Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Sreda
od 12 do 25 °C

Četrtek
od 15 do 22 °C

Petek
od 15 do 20 °C

Sobota
od 10 do 22 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat