| 

Uporabne informacije

Obeta se nam višji obračun kilometrine

Obeta se nam višji obračun kilometrine

Težko pričakovano povišanje kilometrine se bo končno povečalo iz 0,29 eur za prevoženi kilometer na 0,32 eur. 23.4.2008 je Ekonomsko socialni svet je potrdil predlog sprememb in dopolnitev Uredbe o višini povračila v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Zneski bodo začeli veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

Kilometrina za prevoz na delo in nazaj:
stari znesek 0,15 eur→novi znesek 0,16 eur

Kilometrina za prevoz na službenem potovanju:
stari znesek 0,29 eur→novi znesek 0,32 eur

Dnevnice za službeno potovanje v Sloveniji:
stari znesek nad 12 do 24 ur 15,02 eur→novi znesek 20,97 eur
stari znesek nad 8 do 12 ur 7,51 eur→novi znesek 10,47 eur
stari znesek nad 6 do 8 ur 5,26 eur→novi znesek 7,30 eur

Terenski dodatek:
stari znesek 3,13 eur→novi znesek 4,40 eur

Odpravnina ob upokojitvi:
stari znesek 3.443 eur→novi znesek 3.977 eur

sorodni članki