| 

Uporabne informacije

Regres za leto 2008

Regres za leto 2008

10.06.2008 ob 08:28

Pravico do regresa določa Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 2/2002, 103/2007). Če hočete pri izplačilu regresa ravnati pravilno, morate upoštevati zahteve več zakonov in predpisov. To so zgoraj omenjeni Zakon o delovnih razmerjih (členi 64, 66, 131, 159, 161, 162, 231), kolektivna pogodba dejavnosti, za pravilen obračun davčnega odtegljaja Zakon o dohodnini (ZDoh-2, člen 127) ter za obračun prispevkov Zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPSV, člen 3), za priznavanje stroškov regresa kot dohodka pa tudi Zakon o dohodku pravnih oseb (ZDDPO-2, člen 35).

Osnovno določilo regresa je, da mora delodajalec delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Od 01.03.2008 je minimalna plača 566,53 €. Če pa je v kolektivni pogodbi določen višji znesek, se izplačilo izvede v skladu z določbami kolektivne pogodbe.

Pomemben datum za izplačil regresa je 01. julij tekočega koledarskega leta. saj morajo najpozneje do takrat delavci dobiti regres. Razen v primeru nelikvidnosti je datum 01. november tekočega leta, toda le, če je tako določeno s kolektivno pogodbo na ravno dejavnosti.

V primeru, da ima delavec pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do regresa za letni dopust sorazmerno delovnemu času, razen v primeru, če dela krajši delovni čas na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali predpisov o starševskem dopustu (kar velja npr. v primeru nadomestil bolniške, porodniške, delne invalidske upokojitve). V takih primeri so pravice delavca enake, kot če bi delal polni delovni čas, zato mu pripada celoten regres.
Delavec je tudi upravičen do celotnega letnega dopusta, ko mu preteče čas nepretrganega delovnega razmera, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev. Do sorazmernega dela letnega dopusta so delavci upravičeni v obsegu 1/12 letnega dopusta za vsak mesec dela v posameznem koledarskem letu in posledično so upravičeni tudi do sorazmernega dela regresa.

Primeri, v katerih se izplača sorazmerni del regresa, so: 

  • če v koledarskem letu, v katerem je sklenil delovno razmerje, ni pridobil pravice od celotnega letnega dopusta,
  • če mu preneha delovno razmerje pred potekom roka, po preteku katerega bi pridobil pravico do celotnega letnega dopusta,
  • če mu delovno razmerje v tekočem koledarskem letu preneha pred 01. julijem.

Opozoriti kaže tudi na novosti, ki jo je prinesla novela Zakona o delovnih razmerjih konec lanskega leta. Če delavec med koledarskim letom sklene pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem, mu je vsak delodajalec dolžan zagotoviti izrabo sorazmernega dela dopusta glede na trajanje zaposlitve delavca pri posameznem delodajalcu v tekočem koledarskem letu, razen če se delavec in delodajalec dogovorita drugače, v takem primeru je tudi pri izplačilu regresa obveznost delodajalca sorazmerna.

V kolektivni pogodbi med delavci in zasebnimi delodajalci je dogovorjen regres najmanj 60% povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece, izplača se ga v višini 800,99 € (začasni podatek marec 2008). Po kolektivni pogodbi o izredni uskladitvi plač za leto 2007 in načinu usklajevanja plač, povračila stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkih za leti 2008 in 2009, ki je bila podpisana 30. maja 2008, pa znaša regres 665 €, v podjetjih z izgubo v preteklem poslovnem letu pa najmanj v višini zakonsko določene minimalne plače na dan izplačila regresa.

Vir: Obrtnikov svetovalec, Obrtnik, 06/2008 - Regres za leto 2008, Marko Ocvirk, univ.dipl.ekon.

sorodni članki


Komentarji: 20 

Dodajte komentar


Nastja | 28.06.2009 ob 15:32
Zanima me, ker sem zaposlena za štiri ure, ali mi pripada regres v celoti
Dušan | 15.04.2009 ob 13:29
Zadeva: Regres!!!

Zaposlil sem se za nedoločen čas. Z delom sem pričel 01.09.2008 pri podjetju sem bil zaposlen do 31.03.2009

Z 01.04.2009 pa sem pričel delo pri novem delodajalcu.
Predhodno sem imel 1350€vrov brutto plače. Kakšen regres mi pripada za dobo od 01.09.08 do 31.03.2009

Lep pozdrav, Dušan
Space | 16.03.2009 ob 23:10
v podjetju, kjer sem bila zaposlena, mi niso izplačali regresa, zato me zanima, koliko le-tega mi pripada; zaposlili so me s 1.9.2006 za polni delovni čas, od 1.1.2007do 31.5.2007 pa sem bila zaposlena za polovični delovni čas. Imam prav, da mi za leto 2006 pripada 4/12 sorazmernega dela regresa, za leto 2007 pa 5/12 oz. polovico od tega ( glede na to, da sem bila zaposlena za polovični del. čas ). Pri tem pa ni pomembno, ali mi je naslednji delodajalec izplačal regres, ali ne. Imam prav? Prav tako me zanima, kako je z regresom v primeru, da si pri delodajalcu preko programa usposabljanja (del stroškov krije zavod za zaposlovanje in v tem času si na zavodu tudi prijavljen ) - si v tem primeru upravičen do izplačila regresa?
admin | 24.10.2008 ob 09:32
Spoštovani, Danilo, Matijaž in Brigita!

V kolikor delate za slovensko podjetje v tujini, vam predlagamo, da se obrnete na Inšpektorat RS za delo - spletna stran www.id.gov.si!

Lep pozdrav, ekipa Poslovni bazar.
TENUS d.o.o. | 23.10.2008 ob 15:13
V firmi se nihce ni dobil regresa in nekateri delajo tukaj tudi po dve leti (zaposleni za dolocen cas), ne za leto 2007 in ne za leto 2008, dopust in bolniska nista placana. Delamo v tujini, v Franciji.
Kaj lahko zaposleni naredimo?
Kam se lahko obrnemo in kaksne postopke lahko sprozimo da po pravni poti dobimo kar nam pripada?
Hvala Danilo Matijaz Brigita
R-R | 25.09.2008 ob 20:40
Pozdravljeni,
(zaposlena sem za nedoločen čas)

porodniško sem nastopila 2.4.2008, pred tem sem prejela novo odločbo o odmeri LD za leto 2008. Koristila sem že več kot polovico LD za letošnje leto. Regresa sem dobila nakazano cca 121€. Ali je to vredu? Nekatere mamice so prejele cel regres, porodniško so pa nastopile v enakem obdobju kot jaz.

hvala za odg.

lp
ata | 09.09.2008 ob 11:29
odvetniška družba pečanec krašovec v ljubljani bo kar pravi naslov. še telefon, 01 23 13900, da ne boste prehitro delavne inšpekcije klicali. lp
emilio | 09.09.2008 ob 10:51
zaposlen sem bil 1 leto-voznik kamiona,del.razmerje je prenehalo ze sept 2007, bivsi delodajalec pa mi se vedno ni izplacal regresa.na koga naj se obrnem?hvala
raca | 04.09.2008 ob 12:04
Ja pripada. Kolektivna pogodba.
metka | 04.09.2008 ob 09:48
sem na porodniški že celo leto 2008. ali mi pripada regres in dopust, ter po karerem členu in zakonu...hvala
pr | 08.08.2008 ob 10:52
regres je vedno vezan na dopust - če ste torej pridobili pravico do dopusta, ste pridobili tudi pravico do regresa, ki bi ga delodajalec moral izplačati najkasneje do izstopa. odločbe o pripadajočem dopustu pa je delodajalec dolžan delavcem izročiti najkasneje do konca marca tekočega leta.

Tudi če ste na bolniški, vam dopust in s tem regres prav tako pripadata. Vprašanje je le, kdaj ga boste lahko koristili, pred nastopom porodniške?
NIna | 06.08.2008 ob 15:02
Zaposlila sem se v podjetju 1.11.2007 pogodba mi je prenehala konec aprila 2008 oz mi v del. knjižici piše delovna doba 6mesecev.
Vsi so dobili izplačan regres, jaz pa ne?
Zanima me zakaj ne, kajti kolikor vem ti po 6mesecev delovne dobe, regres tudi pripada. Kaj naj naredim?
Probala sem kontaktirati mojega bivšega šefa pa nobenega odgovora z njegove strani.
Knap | 30.07.2008 ob 08:53
V podjetju kjer sem zaposlen, nam regresa niso izplačali v celoti, prav tako,nam ne plačujejo vseh opravljenih ur, in če v mesecu delaš več kot dve nedelji nam teh ur prav tako ne plačajo, kaj naj storimo in kam se naj pritožimo????
Arijana | 23.07.2008 ob 11:10
Z delodajalcem sem sklenila pogodbo za določen čas enega leta in sicer od 1.10.2007 pa do 1.10.2008. Ker sem zanosila sem sredi maja nastopila z bolniško saj delo, ki ga opravljam predstavlja nevarnost za obdobje nosečnosti. Letnega dopusta nisem še koristila. Zanima me, če sem upravičena do regresa in če sem, kolikšen naj bi bil ta znesek in do kdaj izplačan. Hvala lepa
ata | 09.07.2008 ob 21:09
po zakonu vam v podjetju po 6. mesecih redne zaposlitve pripada pravica do koriščenja dopusta in s tem tudi pravica do regresa. regres se v praksi izplačuje ( v kolikor niste v podjetju skozi celo leto ) sorazmerno z meseci. se pravi, da vam v praksi po pol leta zaposlitve pripada polovični regres. nekateri delodajalci izplačajo tudi celotni regres, kar je njihova dobra volja. če v tekočem letu zamenjate več zaposlitev in ste regres že prejeli pri prvem delodajalcu, vam drugi ni dolžan izplačati le tega. regresa vam ni potrebno vračati, saj je delodajalec vedel da ste zaposleni za določen čas. dopust pa je vezan na kolektivno pogodbo (minimalno) za več dni pa je stvar pogodbe, ki jo sklenete z delodajalcem. pri vsakem delodajalcu pa prejmete v začetku leta tudi odločbo o dopustu, kjer so navedene podrobnosti in število dni. kakorkoli je delodajalec zelo fer, saj vam je na vašo željo podaljšal pogodbo in vam izplačal celoten regres, imeli pa ste tudi možnost koriščenja dopusta pred polletnim delovnim stažem.
mojca | 09.07.2008 ob 19:33
V podjetju sem zaposlena od 10.01.08 do 9.07.08, potem pa so mi podlajšali pogodbo do 15.08.08, na mojo željo, saj sem si medtem našla novo zaposlitev, ker so mi že prej omenili, da mi pogodbe ne bodo podaljšali. Aprila sem dobila polovico regresa in 10 dni dopusta, dopust sem do 9.07.08 morala izkoristiti, drugače bi mi propadel), 30.06.08 pa so mi izplačali še polovico regresa. Ali je to v redu, in ali mi pripada kaj več kot le dan dopusta? Bojim se, da bom morala regres vrniti.
Hvala!
ata | 07.07.2008 ob 11:47
v kolikor imate v pogodbi določen normalni dopust vam skladno z zakonom pripada regres, kot za polni delavni čas. izplačilo v juliju bruto 665 eur. kar je neto cca. 550 eur, če je podjetje poslovalo z izgubo pa 566,53 eur, neto cca. 450 eur.
Mateja | 05.07.2008 ob 10:14
Mene zanima koliko regresa mi pripada če sem zaposlena 30h tedensko in ne 40h . Ali je to polovični ali celi regres??? Saj lani sem dobila 150€ več kot letos.
ata | 26.06.2008 ob 22:04
predlagam odkrit dogovor z delodajalcem. verjetno ne bi smel biti problem za 14 dni, sploh ker imaš resno težavo. v kolikor pa je problem zaradi ostalih sodelavcev ( zakaj bi dobil regres pred njimi ) se dogovorite za posojilo. verjamem, da vsak delodajalec v kolikor nima resnih likvidnostih težav v takih primerih pomaga svojim sodelavcem. težje boš reševal z grožnjo ker vam bodo regres izplačali 12 dni čez zakonski rok. mislim, da se ti to na dolgi rok ne izplača.
uros | 26.06.2008 ob 20:43
zanima me kaj lahko naredim da mi izplačajo regres do konca mes. junija ker mi ga bodo izplačali šele 12.julija, sam pa potrebujem denar za najemnino stanovanja.
Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Petek
od 16 do 32 °C

Sobota
od 17 do 29 °C

Nedelja
od 13 do 23 °C

Ponedeljek
od 10 do 23 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat