| 

Aktualno

Dileme Zakona o delovnih razmerjih

Dileme Zakona o delovnih razmerjih

04.06.2008 ob 09:07

Spletna knjigarna Cangura tokrat predstavlja knjigo avtorja Marka Štrovsa Zakon o delovnih razmerjih - s komentarjem in sodno prakso, ki vam bo pomagala razumeti, zakaj so posamezne določbe nejasne in kaj v resnici pomenijo. 

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR), ki je bil sprejet po enajstih letih razprav med sindikati, predstavniki delodajalcev in Ministrstvom za delo, se uporablja od 1.1.2003 (Uradni list RS, št. 42/02). Ob izjemno podrobno urejenem postopku sklepanja, izvajanja in prenehanja delovnih razmerij v Zakonu, se zato večina novih zaposlitev sklepa za določen čas, končajo pa se večinoma s sporazumom med delodajalcem in delavcem, kjer obsežen socialno naravnan zakonski aparat nima nobene vloge. Zato je bil v začetku leta 2005 predviden nov korak v prilagajanju delovnih razmerij gospodarski resničnosti, ki se v Sloveniji hitro prilagaja standardom poslovanja v EU in globalni konkurenci.
Vendar pa Zakon o delovnih razmerjih tudi po najnovejši noveli v načelu ohranja odnose pri urejanje delovnih razmerij v mnogočem nedorečene, zato ostajajo številne dileme, ki jih tudi relativno počasna sodna praksa doslej ni uspela razrešiti.

Na te dileme odgovarja avtor komentarja Marko Štrovs, ki je bil ves čas, v katerem se je pripravljalo in usklajevalo besedilo sedaj veljavnega zakona, prisoten na različnih funkcijah v okviru Ministrstva za delo oziroma Državnega zbora, in zato ve:

- Zakaj so posamezne določbe nejasne in kaj v resnici pomenijo?
- V komentarju pregledno in celovito opozarja na bistvo posameznih zakonskih
določb in na kratko in pregledno kaže na možne rešitve!
- Posebno vrednost imajo v komentarjih povzeta uradna stališča in mnenja, ki jih je
Ministrstvo za delo dalo v odgovorih na vprašanja iz prakse.
- V priročniku vam bodo izredno koristne tudi ugotovitve iz prakse inšpektorjev za
delo, ki pri delodajalcih preverjajo, kako se določbe izvajajo v resničnem življenju v
podjetjih in pri drugih delodajalcih.
- Skozi celoten komentar Zakona pa so priloženi tudi tipični primeri stališč višjega
delovnega in socialnega sodišča (sodna praksa).

Vir: Spletna knjigarna Cangura, www.cangura.com

sorodni članki

Nedelja
od 6 do 10 °C

Ponedeljek
od 5 do 10 °C

Torek
od 6 do 14 °C

Sreda
od 4 do 15 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat