| 

Uporabne informacije

Pohvala

Pohvala

Kakor lahko poštena in dobronamerna kritika izboljšuje posameznike, tako je tudi pohvala potrebna ljudem in skupinam. Pohvala je dodatna potrditev posameznika ali skupine. Potrdi naše dobro delo, dejanje, lahko zgolj namen, idejo.

Naši starši, naši vzgojitelji, naši šefi, nadrejeni nas niso (in nas še vedno ne) pretirano hvalili. Starši nas niso preveč hvalili zato, da se ne bi "pokvarili", da ne bi postali domišljavi, prevzetni. Bilo je vendar samoumevno, da smo pridni, odlični, marljivi, poslušni. Naši nadrejeni pa tudi menijo, da nas ni treba hvaliti, saj se samo po sebi razume, da moramo delo dobro opraviti, ker je vse to zapisano v opisu del in nalog za naše delovno mesto.

S pohvalo "povzdignemo" posameznika, ki se bo pozneje še bolj trudil, da nas ne bo razočaral. Zato je pohvala človeka priporočljiva vsakič, ko v njem odkrijete nekaj dobrega. Pohvale so nujne, da se človek začenja zavedati v čem je sploh dober, kajti prav to, da se začenja tega zavedati, je ena najbolj dragocenih smernic, kam se mu splača vlagati svoj trud, čas, energijo, saj je večja verjetnost, da bo človek uspel na področju, kjer je talentiran, kot na področju, kjer je povprečen. Človeku povejte, če na njemu občudujete kakšno lastnost, s tem boste lahko tudi vi prispevali dragocen delček, da se vaš sogovornik začenja zavedati svoje lastne vrednosti, svoje prave vrednosti na določenem področju.

Izrekanje pohvale:

  • izrekajmo jo javno, pred drugimi posamezniki ali skupinami. To je za druge dodatna motivacija, saj se zavedajo, da bodo tudi oni lahko pohvaljeni, kadar bodo pohvalo zaslužili,
  • telo naj bo usmerjeno proti telesu pohvaljenega,
  • poiščimo stik z očmi,
  • pohvalimo kratko in jasno,
  • govorimo v prvi osebi.

Sprejemanje pohvale:

  • sprejmimo pohvalo brez lažne skromnosti,
  • zahvalimo se,
  • odgovorimo kratko,
  • če mislimo, da pohvala ni zaslužena, se najprej zahvalimo in jo šele nato vljudno zavrnimo.

Torej če ste v vlogi tistega, ki hvali, boste presenečeni kakšno moč ima ena sama samcata pohvala. Kajti če človeku ne poveste, da je na nekem določenem področju dober, se morda svoje kvalitete nikoli ne bo začel zavedati in bi ta potencial, ki ga človek sicer nosi v sebi, a ga sam ne prepozna, zamrl.

Ko pa boste naslednjič vi pohvaljeni, nikar ne zamahnite z roko v smislu: "Oh, saj ni res!", ampak takoj začnite iskati dokaze za to, da je bila pohvala, ki ste je bili deležni, opravičena. V takšnem primeru lahko sogovornika vprašate, zakaj točno vas je pohvalil in kaj ga je tako navdušilo, da ste bili deležni pohvale.


Povzeto po Poslovno komuniciranje: evropske razsežnosti, S. Možina, M. Tavčar, N. Zupan, A.N. Kneževič,

sorodni članki