| 

Poslovne priložnosti

Kdo bo marketinški direktor leta???

Kdo bo marketinški direktor leta???

Marketinški direktor leta je priznanje posameznikom in posameznicam za večletno delo, ki se je z uveljavljanjem marketinške filozofije odrazilo v vidnem poslovnem uspehu njihovih gospodarskih subjektov. Letos ga pobudnik nagrade, Društvo za marketing Slovenije (www.dmslo.si), izbira drugič zapored, z željo izpostaviti posameznike, ki si jih marketinška skupnost želi in je nanje upravičeno ponosna, ter poudariti interdisciplinarnost in poslovno učinkovitost marketinga.

Nagrajen bo tisti, ki je s svojim delom dosegel nekaj možnih učinkov:
 • Uveljavitev poslovne filozofije, ki je usmerjena k zadovoljevanju potreb potrošnikov v celotnem delovanju podjetja.
 • Organizacijo delovanja celotnega podjetja izključno v smeri zadovoljevanja potreb potrošnikov.
 • Uveljavitev marketinške filozofije v širšem poslovnem okolju (izven podjetja).
 • Inovativno reševanje potreb potrošnikov prek razvoja novih izdelkov in storitev.
 • Inovativen marketinški splet, ki se odraža v aktivnostih in rasti podjetja.

Komisijo za izbor prvih treh, ki jo je imenoval Upravni odbor DMS, so sestavljali:
 • Toni Balažič (Fructal)
 • Uroš Cvetko (Valicon)
 • Peter Frankl (Finance)
 • Tomaž Kolar (Ekonomska fakulteta)
 • Klement Podnar (Fakulteta za družbene vede)
 • Boris Snoj (Ekonomsko poslovna fakulteta)
 • Milena Štular (Droga Kolinska)
 • Boštjan Tadel (MM) in
 • Aleksander Uranc (Gorenje) kot lanskoletni zmagovalec.

Izmed prijavljene dvajseterice kandidatov so jih izbrali sedem, ki so ustrezali vsem razpisnim pogojem, med temi pa so glede na njihove kompetence, poslovno učinkovitost, interdisciplinarnost, kontinuiteto uspeha, dolgoročno strategijo ter dejansko moč vplivanja na odločitve v podjetju predlagali:
 • Petra Curka, direktorja marketinga podjetja Si.mobil,
 • Leona Korošca, vodjo mednarodnega marketinga SKI v podjetju Elan in
 • Iztoka Silo, direktorja Sektorja za marketing na Telekom Slovenije,


ki smo jim postavili naslednja vprašanja:
 • Zakaj ste se prijavili na izbor za Marketinškega direktorja leta?
 • Kako se počutite med izbrano trojico?
 • Kdo bi moral zmagati v Sloveniji (ne nujno samo od izbrane trojice)?
 • Katere so največje ovire pri vašem delu v funkciji vodje marketinga?
 • Kaj so največje prednosti?
 • Kaj smatrate kot svoj največji dosežek na vašem delovnem mestu in kariere?
 • Kako bi ocenili stanje marketinga v podjetjih Sloveniji?
 • Kakšna bo prihodnost marketinga pri nas in v najbolj razvitih državah?

Vas zanima, kaj so odgovorili? Odgovore nominirancev z njihovo podrobnejšo predstavitvijo vam bomo predstavili v prihajajočih prispevkih.

Dokončen odgovor na vprašanje, kdo bo Marketinški direktor leta, bodo podali člani Društva za marketing Slovenije ter 100 povabljenih strokovnjakov, ki bodo do 20. maja poslali e-pošto za svojega favorita na info@dmslo.si.

Zmagovalec bo razglašen 27. maja v Bernardinu na 13. Slovenski marketinški konferenci, ki letos govori o ustvarjanju vrednosti za kupca. Predsednik programskega odbora je lanskoletni zmagovalec izbora in marketinški direktor Skupine Gorenje, Aleksander Uranc, ki je skupaj z desetčlanskim odborom pripravil res zanimiv program.


V nadaljevanju pa še obrazložitev komisije, zakaj so se odločili in izbrali ravno te tri kandidate, ki se potegujejo za priznanje in naziv marketinški direktor leta.

 • Peter Curk / Njegovo delo zaznamuje napredno razumevanje in kontinuiran razvoj marketinške funkcije. To se kaže kot preseganje razumevanja marketinga zgolj v vlogi komunikacijskih aktivnosti, temveč v smeri integracije trženjskih strategij z drugimi poslovnimi funkcijami in informacijsko tehnologijo. Aktivno je sodeloval pri razvoju novih storitev in razvijal proaktivne marketinške akcije, kar se odraža tudi v stalni rasti tržnega deleža. Inovativnost tržnega spleta, upravljanje odnosov z uporabniki (CRM), konsistentnost komuniciranja s ciljno skupino in trženjske strategije pri nagovarjanju ciljne skupine nasploh so tako ključne odlike njegovih prizadevanj. Pri njegovem delu je pomembna tudi dimenzija stalnega uvajanja sodobnih tehnologij in njihova napredna uporaba kot elementa dodane vrednosti.

 • Leon Korošec / Za njegovo delo ja značilna celovitost in inovativnost. Dokazuje, da lahko marketing uspešno deluje tudi v težkih pogojih in predstavlja enega ključnih dejavnikov inovativnosti, aktualnosti in svežine blagovne znamke. Celovitost upravljanja marketinške funkcije se kaže kot zgodba od razvoja do uspeha na trgu, nov zagon znamke, ki sovpada z inovativnostjo izdelkov in novimi pristopi v komuniciranju, ki prelamljajo ujetost v stare kalupe omejujoče tradicije. Komisija meni, da je ena ključnih zaslug marketinga v Elanu, da Elan sploh še obstaja. Posebna odlika je konsistentnost upravljanja znamke Elan v mednarodnem kontekstu, ki je zaslužna, da Elan ostaja ena redkih slovenskih globalnih znamk. Aktiven je tudi na področju promocije marketinga v Sloveniji in sodelovanja s fakultetami.

 • Iztok Sila / Zanj je značilno aktivno udejstvovanje na različnih področjih marketinga in osebni prispevek k razvoju marketinga in njegove popularizacije, kjer je aktiven tudi v različnih strokovnih telesih in konsistentno deluje že 20 let. Kot eden najbolj svežih uspehov je njegovo delo zaznamoval vstop na kosovski trg – Ipko, ki predstavlja dober primer odličnega marketinga. Ta uspeh je toliko bolj pomemben, ker obenem odraža uspešnost razvoja marketinške funkcije v »državnem monopolistu« in uspešnega spopada z močnimi mednarodnimi konkurenti. Njegova zasluga je integracija različnih trženjskih oddelkov znotraj podjetja, integracija različnih trženjskih nalog in podfunkcij pod eno funkcijo. V to mu je uspelo integrirati tudi zadovoljstvo zaposlenih kot ključni kazalnik ocenjevanja uspešnosti posameznika.

Vir in več informacij http://www.finance.si/smk, mag. Nastja Mulej, New Moment, 041 540 866, nastja@newmoment.si

sorodni članki