| 

Postal sem podjetnik

Dileme v fazi rasti podjetja

Dileme v fazi rasti podjetja

14.04.2008 ob 12:45

Rast podjetja je med najzahtevnejšimi fazami v delovanju podjetja. Rast podjetja načeloma ni naključen pojav, ampak je posledica v prvi fazi odločitev lastnikov in menedžerjev ter niza načrtovanih in izpeljanih aktivnosti v podjetju, pa tudi zunaj njega. Popolnoma se sicer ne izključuje možnost, da je rast podjetja posledica naključnega spleta okoliščin, saj se v praksi najdejo tudi takšni (redki) primeri. Bolj gre zato, da se zaradi naključnega dogodka lastniki ali menedžerji (ali poslovodje, kot je vsebinsko neposrečen prevod) zavestno odločijo, načrtujejo in končno izpeljejo akcijo, ki vodi v rast podjetja.

Prvo in temeljno pravilo pri odločitvi o procesu rasti podjetja je: da se za rast ne odločimo, če zaznavamo kakršnekoli težave pri obvladovanju sedanje velikosti poslovanja podjetja! Pravilo je tako smiselno kot logično. Saj v primeru, ko zaznavamo težave, ki jih ne moremo sproti obvladovati in odpravljati že pri obstoječi strukturi poslovanja, lahko, oziroma skoraj moramo pričakovati, potenciranje obstoječih in novih težav, povezanih tako z obstoječim kot novim obsegom poslovanja.

Motivov za odločitev o rasti podjetja je mnogo, med njimi lahko izpostavimo nesporne primarne želje po povečanju obsega poslovanja ter s tem povezani pozitivni učinki. V vsakem primeru, ne glede na motiv, pa je dejstvo, da je odločitev za pristop k načrtnemu zagotavljanju rasti podjetja predvsem odgovor lastnikov, podjetnikov ali menedžerjev na določene spremenjene razmere znotraj ali/in zunaj podjetja.

Podjetja lahko rast podjetja dosegajo načeloma na dva temeljna načina:
  • na domačem in/ali tujem trgu z obstoječimi izdelki (povečevanje obstoječega tržnega deleža) ali
  • na domačem in/ali tujem trgu z novimi izdelki (ustvarjanje novega deleža v določeni strukturi).
V vsakem primeru gre torej za povečanje prodaje obstoječih in /ali novih izdelkov ter s tem povezanimi zahtevami. Podjetniki oziroma menedžerji se tudi v procesu rasti podjetja srečujejo z dvema temeljnima vidikoma uspešnega poslovanja:
1. analiziranjem stanja in
2. predvidevanjem (načrtovanjem) prihodnjega dogajanja.

Osnovne dileme, s katerimi se soočajo podjetniki pri odločitvi pa so:
  • dilema obstoječega izdelka (storitve): ali ostati pri istih izdelkih ali pa poskusiti z novimi oziroma diverzificiranimi izdelki?
  • možnosti, ki jih ima podjetje v sledenju tehničnim in tehnološkim zahtevam: ali bo podjetje z obstoječimi zmogljivostmi sposobno zagotoviti vse potrebne resurse za zagotavljanje sledenja razvoju?
  • finančna ustreznost: ali je na voljo dovolj finančnih virov in ali se po svoji strukturi ustrezni za namene podjetja? Ali ima podjetje zagotovljen trajen kapital in kakšna je struktura kapitala?
  • nova znanja in ljudje: v fazi rasti se bo zagotovo pojavila potreba po novih znanjih in s tem povezano zelo verjetno tudi po novem kadru.
  • vprašanje lastništva: sprememba v rastočem podjetju pogosto vodijo tudi do dileme na področju lastniške strukture.
  • zagotavljanje ustreznih elementov kontrole: gotovo se v fazi rasti pojavi potreba po drugačni organiziranosti kontrolnih mehanizmov, informacijah, zajemanju in obdelavi podatkov itd.

Faza rasti podjetja je zahtevna tako z vidika tehnično-tehnološkega področja, še zlasti pa na področju vodenja podjetja, obvladovanja nastalih sprememb, zagotavljana resursov in specializiranih znanj ter ustrezne kadrovske strukture ter primerne količine in strukture vseh potrebnih virov. Tako lahko zaključimo, da je rast podjetja najzahtevnejša faza v delovanju podjetja in da so ob tem znanje in dolžnosti menedžerjev oziroma podjetnikov vpletenih v obvladovanje rastočega podjetja najbolj problematične in kompleksne veščine za uspešno izpeljavo celotnega procesa rasti podjetja.

Urška Č.

Povzeto po: Revija Obrtnik 04/2008, Uspešna internacionalizacija poslovanja, Rast podjetja – najzahtevnejša faza v delovanju podjetja, M. Rajter, spec.posl., dipl.ekon.

sorodni članki

Sobota
od 15 do 16 °C

Nedelja
od 11 do 13 °C

Ponedeljek
od 8 do 16 °C

Torek
od 10 do 25 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat