| 

Postal sem podjetnik

Internacionalizacija poslovanja

Internacionalizacija poslovanja

12.03.2008 ob 08:00

Osnovna predpostavka, iz katere izhajamo je, da ima podjetje jasno prepoznano priložnost za nastop na tujem trgu in seveda storitev ali izdelek, ki ga je potencialno sposobno prodati tudi na tujem trgu. V podjetju, kjer se odločajo za rast in širitev poslovanja z nastopom na tujem trgu, morajo pred konkretnim načrtovanjem tega izredno zahtevnega procesa poiskati odgovore na treh ključnih področjih: v lastnem podjetju, pri potencialnem partnerju v tujini (če se odločajo za partnersko obliko sodelovanja) in na področju tujega okolja, na katerega trg se podajajo. Odgovore na vprašanja, ki se porajajo ob pripravi tako zahtevnega projekta, lahko da samo temeljito izvedena analiza vseh področij.

Analiza podjetja

Analiza podjetja (imenovana tudi samoocenitev ali samoanaliza) je ključni dejavnik, ki nam da odgovor o trenutnem stanju podjetja kot celote in nudi temeljit vpogled v preteklo dogajanje na vsakem posameznem področju v podjetju. Hkrati nam rezultati analize omogočajo tudi primerjavo dogajanj v preteklih obdobjih. Če želimo pridobiti vpogled v stanje podjetja kot celote, moramo seveda izvesti analizo za vsako posamezno poslovno področje podjetja, kar pomeni predvsem analizo: izdelkov, blaga ali storitev -skratka osnovne dejavnosti podjetja; vseh proizvodnih, storitvenih in delovnih procesov; finančnega poslovanja, računovodskih informacij in vseh ostalih relevantnih informacij na tem področju; trženja in prodaje; človeških virov; menedžmenta in organizacije; raziskave oziroma razvoja izdelkov ter morebitnih drugih specifičnih področij. Rezultati opravljene analize so osnovni pokazatelj dogajanj v preteklosti in realnega sedanjega stanja. Samo na podlagi pridobljenih rezultatov lahko namreč realno in natančno ocenimo, kje se podjetje trenutno nahaja (kakšne so njegove realne zmožnosti), katere so njegove prednosti in priložnosti, kakšne so težave, s katerimi se sooča, in kje so ključne pomanjkljivosti. Vsi ti podatki so temeljna baza, na podlagi katere se lahko lotimo načrtovanja novega projekta.

Analiza okolja in trga

Drugo pomembno področje pri pripravi nastopa na tujem trgu je analiza okolja in trga, na katerega se podajamo. Tudi na tem področju je opazna razlika med velikimi in malimi ter srednje velikimi podjetji, ki je povezana predvsem z načinom razmišljanja in obsegom razpoložljivih - predvsem finančnih in človeških - resursov. Medtem ko velika podjetja načeloma najprej preučijo vse možne trge in se na podlagi rezultatov teh analiz odločijo, kateri trg je najprimernejši oziroma določijo prioritetni seznam trgov za vstop v tujino, je pri malih in srednje velikih podjetjih ta odločitev načeloma obratna - podjetja se na podlagi različnih dejavnikov in vplivov (poznavanje, oddaljenost povezave, poznanstva itd.) odločijo, na kateri trg bodo vstopila, in se šele nato (če sploh) lotijo analize trga. Tak pristop je, predvsem z vidika prej omenjenih razlogov, nekakšna stalnica pri malih in srednje velikih podjetjih, hkrati pa je to tudi način, pri katerem obstaja več tveganja, da bosta ocena in odločitev napačna, kar seveda lahko predstavlja izvor novih težav.

Pri analizi okolja in trga je potrebno v okviru analiz upoštevati predvsem dva vidika: ožje (panožno) okolje, v katerem bo delovalo podjetje, in širše družbeno okolje države, v katero se podjetje podaja s svojim poslovanjem. V okviru ožjega, panožnega okolja je potrebno analizirati predvsem: obstoječe in potencialne kupce, obstoječe in potencialne konkurente, obstoječe in potencialne dobavitelje; obstoječe stanje izdelkov na trgu ter pojav možnih novih izdelkov oziroma substitutov; gibanje in dogajanje (trend) na področju panoge. Analiza širšega okolja pa zajema predvsem državno zakonodajo, ekonomske razmere, obstoječo tehnologijo in infrastrukturo.

Dosedanje poslovanje potencialnega partnerja

Za vsa podjetja, ki se odločajo za pogodbena oziroma partnerska razmerja nastopa na tujih trgih, je zelo pomembno tudi tretje področje analiziranja, to je preveritev dosedanjega poslovanja potencialnega partnerja na tujem trgu. V zaostrenih poslovnih razmerah že dolgo ni več »romantičnih partnerstev« in veliko podjetij išče možnosti hitrega zaslužka, kar seveda pomeni, da takšna partnerstva na slonijo na poštenem, korektnem odnosu. To v večji meri velja ravno za države, ki so za slovenska mala in srednje velika podjetja najbolj zanimive in ki trenutno še nimajo docela urejenih gospodarskih in zakonodajnih razmer skladno s standardi, veljavnimi v razvitejših državah. Preverjanje in analiziranje poslovanja prihodnjega (potencialnega) partnerja poteka na različne načine, npr. preko podatkovnih baz, ki obravnavajo poslovanje podjetij, specializiranih podjetij, svetovalcev, odvetnikov, referenc in na druge načine. Seveda je vedno najbolje, če prihodnjega partnerja poznamo bodisi iz preteklega poslovnega sodelovanja bodisi na osebni bazi, saj imamo tako najboljši vpogled v njegove navade in ravnanje.

Rezultati, ki jih podjetje pridobi z analiziranjem lastnega podjetja, tujega trga oziroma države in preverjanjem potencialnega partnerja, so podlaga za izvedbo naslednje faze v predpripravi internacionalizacije poslovanja. To je načrtovanje, s katerim opredeli svoje načrte, namene in ravnanje, ter izvedbo vseh potrebnih aktivnosti pred zagonom dejanskega poslovanja na tujem trgu.
 
Vir: Kažipot po globalnem trgu - Japti, članek Preden se podamo na mednarodni trg, revija Obrtnik, Februar 2008, Avtor: Marko Rajter

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Sreda
od 1 do 9 °C

Četrtek
od -1 do 9 °C

Petek
od 3 do 11 °C

Sobota
od 5 do 12 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat