| 

Aktualno

Ukinitev upravnih kolkov

Ukinitev upravnih kolkov

07.02.2008 ob 07:30

1. februarja se je začel uporabljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-G, Uradni list RS z dne 31.12.2007, št. 126), ki med drugim prinaša ukinitev upravnih kolkov z uvedbo sodobnejših načinov plačevanja upravnih taks.

Najpomembnejša novost, ki jo uvaja novela Zakona o upravnih taksah, je ukinitev upravnih kolkov kot sredstva za plačevanje upravnih taks za dokumente in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih zadevah pri upravnih organih. Plačilo upravne takse je tako mogoče opraviti v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti. Zaradi tega je spremenjen tudi sistem določanja višine, saj višna posamezne upravne takse ni več določena v točkah, temvečpraviloma v eurih.

Upravni kolki se za plačilo upravnih taks lahko uporabljajo še do 1. septembra 2008. Po tem datumu jih bo mogoče do 1. decembra na blagajnah trgovin, kjer so bili kupljeni, zamenjati za gotovino po nominalni vrednosti, do 31. decembra 2008 pa na območnih enotah Uprave Republike Slovenije za javna plačila, ki pa bo izplačala 90 odstotkov nominalne vrednosti kolkov.

Zakon tudi na področju oprostitev plačevanja upravne takse uvaja nekatere novosti. Taksa se tako ne bo več plačevala za dejanja in dokumente v zvezi z zamenjavo javnih listin pri javnih nesrečah, plačali pa je ne bodo tudi naročniki po zakonu o javnem naročanju za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. Plačila takse bodo oproščena tudi društva v zvezi z odobritvijo statusa društva v javnem interesu ter ustanove za dejanja in dokumente v zvezi z ustanovitvijo ustanove, pa tudi dokumenti in dejanja v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja, v zvezi z uresničevanjem pravice posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, v zvezi z letnimi povračili za uporabo cest ter dokumenti in dejanja v zvezi s sklenitvijo zakonske zveze ali registracijo istospolne partnerske skupnosti.

Nova je tudi določba, da organ, ko ugotovi da zavezanec ni plačal takse, izda plačilni nalog, ki velja kot odločba, s katerim zavezancu naloži, naj v 15 dneh plača takso. če taksa tudi po 15 dneh ni plačana, pristojni organ na nalogu potrdi izvršjivost in ga pošlje pristojnemu davčnemu organu v izvršitev. S to določbo je zakonodajalec Zakon o upravnih taksah uskladil z Zakonom o davčnem postopku.

Vir: Poslovni tednik GZS

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Torek
od 6 do 16 °C

Sreda
od 11 do 18 °C

Četrtek
od 12 do 19 °C

Petek
od 12 do 19 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat