| 

Postal sem podjetnik

Tržno komuniciranje

Tržno komuniciranje

15.05.2011 ob 23:34

Poslovno komuniciranje obsega vse sporočanje in sprejemanje sporočil med podjetjem ter poslovnimi (tržnim) partnerji in konkurenti. S kupci in potrošniki pa podjetje komunicira predvsem s tako imenovanim tržnim komuniciranjem. Tržno komuniciranje je neločljivi del tržne ponudbe podjetja in obsega:
  • izdelke in storitve,
  • pogoje trženja – ceno, plačilni rok, rabate, garancije, ipd,
  • tržne poti – lastne in tuje, tržnike, logistiko, itd,
  • tržno komuniciranje.
Učinkovito tržno komuniciranje je praviloma rezultat skupinskega dela strokovnjakov z različnih področij (trženja, psihologije, sociologije, komunikologije, grafičnega oblikovanja). V potrošnem trženju opravlja večino tržnega komuniciranja marketinška funkcija podjetja, zato so nosilci tega komuniciranja predvsem tržniki. V trženje, ki pa poteka med dvema podjetjema, pa je ponavadi vpletenih več oseb z različnimi funkcijami iz različnih ravni obeh podjetij. Zato so največkrat nosilci tržnega komuniciranja v podjetju kar vsi, ki so vpleteni v nek določen projekt, od področnih strokovnjakov, do menedžerjev in drugih, ki so pri opravljanju svojega dela – to je pri izpeljavi projekta – v stiku s trženjskimi partnerji (odjemalci in dobavitelja) ter konkurenti podjetja.

Cilj tržnega komuniciranja je največja učinkovitost in uspešnost podjetja v trženju. Tržno komuniciranja je na kratko sredstvo za udejanjanje strategij trženja pri doseganju smotrov in ciljev trženja. Tržno komuniciranje pa svoje cilje dosega le, če primerno upošteva interese podjetja in interese tistih, s katerimi podjetje komunicira v trženju. Torej je potrebno upoštevati naravnanost druge, nabavne strani – in nabavno komuniciranje zaleže le, če upoštevamo, kako druga stran dojema prodajanje.

Tržno komuniciranje si prizadeva:
  • informirati udeležence o trženjski ponudbi in o trženjskih strategijah podjetja,
  • vplivati na udeležence, da bi ravnali v prid trženjskih ciljev podjetja.
Obseg tržnega komuniciranja:
  • oglaševanje (ekonomsko propagando), ki obsega vsa ugodna in plačana sporočila o podjetju ali njenih izdelkih in storitvah, na primer oglase v časnikih in revijah, radijske in televizijske objave, napise in slike na javnih prostorih, plakate in letake, ipd;
  • pospeševanje prodaje, ki zajema spodbujanje prodaje s sredstvi, ki niso neposredno vezana na tržni izdelek ali storitev, na primer sejmi in razstave, posvetovanja in predstavitve, propagandna darila in tekmovanja, nagradne igre, ipd.;
  • publiciteto, ki zajema vsa ugodna, vendar neplačana sporočila o podjetju in njenih izdelkih ali storitvah, na primer članki v časopisih, revijah, novice na televiziji, ugodne govorice med porabniki, ipd.;
  • osebno prodajanje, ki poteka med dvema ali več udeleženci, odjemalci, bodisi v direktnem stiku ali pa po telefonu in drugih načinih prenosa podatkov in informacij – elektronska sporočila . …
Tržno komuniciranje je torej lahko osebno ali neosebno. Osebno poteka med dvema ali več znanimi, točno in osebno opredeljenimi udeleženci trženja (prodajni razgovor – sestanek). Neosebno pa med osebno neznanimi udeleženci, opredeljenimi po izbranih značilnostih (recimo oglas v časopisu ali reklama na televiziji).

Tržno komuniciranje so torej vse aktivnosti, ki jih podjetje izvaja z namenom vzpostavitve komunikacije z obstoječimi in potencialnimi strankami, udeleženci v poslu. S tržnim komuniciranjem podjetje sporoča o svojem obstoju, lastnostih in prednostih posameznih storitev, s čimer želi prepričati kupce za nakup. Tržno komuniciranje je v poenostavljeni obliki torej informiranje, vplivanje in prepričevanje ciljne javnosti. Pri vsem tem pa moramo dobro poznati proces kdo, komu, kaj sporoča, po kateri poti in s kakšnim učinkom.

Glede na obseg dela in področij, ki ga tržno komuniciranje zajema, je skoraj vsak zaposleni delavec v nekem podjetju, njegov tržnik. Seveda so znanje in veščine tržnega komuniciranja v prodaji in nabavi potrebne zlasti ustreznim službam, to je tržnikov v podjetju. Za trženje med podjetji pa vsakomur, ki je v stiku s poslovnimi partnerji in konkurenti podjetja.


Povzeto po Poslovno komuniciranje: Evropske razsežnosti

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Četrtek
od 9 do 22 °C

Petek
od 9 do 18 °C

Sobota
od 8 do 18 °C

Nedelja
od 9 do 20 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat