| 

Uporabne informacije

Avtorsko delo

Avtorsko delo

15.02.2008 ob 06:59

Kaj je avtorsko delo?

Vsa razmerja v zvezi z intelektualnim delom avtorske narave ureja Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (ULRS št. 21/1995 in 9/2001). Posamezno delo se obravnava kot avtorsko, če gre za individualno intelektualno stvaritev s področja književnosti, znanosti ali umetnosti, ne glede na način izraza.

Za avtorska dela veljajo zlasti:
- govorjena dela, kot npr. govori, pridige, predavanja
- pisana dela, kot npr. leposlovna dela, članki, priročniki, študije ter računalniški programi
- glasbena dela z besedilom ali brez besedila
- gledališka, gledališko-glasbena in lutkovna dela
- koreografska in pantomimska dela;
- fotografska dela in dela, narejena po postopku, podobnem fotografiranju
- avdiovizualna dela
- likovna dela, kot npr. slike, grafike in kipi
- arhitekturna dela, kot npr. skice, načrti ter izvedeni objekti s področja arhitekture, urbanizma in krajinske arhitekture
- dela uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja
- kartografska dela
- predstavitve znanstvene, izobraževalne ali tehnične narave (tehnične risbe, načrti, skice, tabele, izvedenska mnenja, plastične predstavitve in druga dela enake narave)
- druga dela, ki ustrezajo kriteriju avtorskega dela.

Kdaj lahko sklenemo avtorsko pogodbo?

Avtor lahko z naročnikom sklene avtorsko pogodbo o naročilu, kadar gre za izvršitev takšnega dela, ki izpolnjuje pogoje za avtorsko delo. S sklenitvijo avtorske pogodbe se avtor zaveže ustvariti določeno delo in ga izročiti naročniku, naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal honorar. Na naročenem avtorskem delu obdrži avtor vse avtorske pravice, razen pravice distribuiranja, če ni z zakonom ali avtorsko pogodbo drugače določeno.
Na podlagi Navodila o načinu sporočanja o sklenjenih avtorskih pogodbah Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ULRS št. 111/2002), je potrebno o vseh sklenjenih avtorskih pogodbah obvestiti pristojni Zavod za zaposlovanje. To pomeni, da mora vsak delodajalec v 15 dneh po sklenitvi avtorske pogodbe na posebnem obrazcu sklenitev sporočiti pristojni Območni službi Zavoda po pošti ali preko spletnih strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Pristojna je območna služba Zavoda za zaposlovanje glede na prebivališče osebe, s katero je sklenjena avtorska pogodba.

Kaj avtorska pogodba pomeni za izplačevalca?

Za avtorsko pogodbo o naročilu dela se uporabljajo določila obligacijskega zakonika o podjemni pogodbi. Avtorsko pogodbo pa obravnava tudi Zakon o posebnem davku na določene prispevke (ULRS št. 72/93, 22/94, 45/95, 12/96 in odločba ustavnega sodišča iz št. 82/97), na podlagi katerega ni predviden noben davek, pač pa izplačevalci honorarja iz avtorske pogodbe odvajajo 25% akontacije za dohodnino.

Tina P.
vir: Uradni List RS, www.artservis.org

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Ponedeljek
od 12 do 25 °C

Torek
od 14 do 22 °C

Sreda
od 14 do 22 °C

Četrtek
od 14 do 22 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat