| 

Uporabne informacije

Premalo varčujemo za starost

Premalo varčujemo za starost

Kapitalska družba je v sodelovanju s centrom za socialno psihologijo na fakulteti za družbene vede in Mediano to poletje izvedla raziskavo o odnosu Slovencev do starosti ter varčevanju za starost. Ta je del programa ozaveščanja Slovencev o pomenu prevzemanja lastne odgovornosti za finančno neodvisno starost, ki ga izvaja Kapitalska družba. V okviru raziskave je sredi oktobra potekala tudi okrogla miza, kjer so poudarili predvsem vprašanje staranja prebivalstva in kako poskrbeti za pokojnino.

Raziskava je pokazala, da se večina (84 %) vprašanih zaveda, da bodo za finančno neodvisno starost morali poskrbeti sami, vendar za svojo starost varčuje le 53 odstotkov vprašanih in še ti večinoma s skromnimi zneski. Za varno starost Slovenci največ vlagajo v sklade (19,6 %), imajo sklenjena pokojninska varčevanja/zavarovanja (15,5 %) in varčujejo v bankah (15,1 %).

Dušan Kidrič z Urada za makroekonomske analize in razvoj je na okrogli mizi poudaril, da je poleg povečevanja števila ljudi, vključenih v dodatna prostovoljna pokojninska zavarovanja, in zvišanja premij treba spodbujati delovno aktivnost ljudi v starosti. Ti ukrepi bi veliko pripomogli k omejitvi zniževanja relativne vrednosti pokojnin glede na plače.

(D. P.)

sorodni članki