| 

Postal sem podjetnik

Internacionalizacija malih in srednje velikih slovenskih podjetij

Internacionalizacija malih in srednje velikih slovenskih podjetij

23.01.2008 ob 08:08

Internacionalizacija slovenskih podjetij je eden izmed ključnih instrumentov ekonomske politike Vlade RS za povečanje mednarodne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva ter pomemben generator pospeševanja gospodarske rasti. Spremembe v gospodarstvu, zaostrena konkurenca, nasičenost domačega trga, potreba o širitvi, novih izzivih in zagotavljanju rasti so samo nekateri izmed razlogov, zaradi katerih morajo mala in srednje velika podjetja intenzivno razmišljati o možnosti delovanja tudi zunaj meja Slovenije.

Projekt internacionalizacije podjetja je dolgoročno strateško naravnan projekt, ki s seboj prinaša tveganje in stroške, kar pa direktno vpliva na poslovne rezultate matičnega podjetja. Projekti vezani na mednarodno poslovanje morajo zato temeljiti na premišljenem in kvalitetno načrtovanem planu, ki zahteva zahtevno vodenje, upravljanje in nadzor. Vse to pa pogojuje veliko vložkov in strokovnega ter zlasti specifičnega znanja.

Razlogi, zakaj se mala in srednje velika podjetja odločijo za delovanje na tujih trgih, so zelo različni. V osnovi pa se delijo na zunanje in notranje razloge.

Zunanji razlogi so ...
Gospodarsko in politično okolje v domači in ciljni tuji državi (pravni in davčni vidiki, podporno okolje, ekološke zahteve in omejitev, državna razvojna naravnanost ...), značilnosti domačega in ciljnega trga (velikost, zasičenost, rivalstvo, stopnja internacionalizacije ...), druge značilnosti posamezne dejavnosti (sedanje stanje in pričakovani trendi, specifične značilnosti).

Notranji razlogi so ...
Stagnacija in onemogočanje nadaljnje rasti podjetja, velikost in resursi podjetja, strategija razvoja in zagotavljanje nadaljnje rasti podjetja, domače in mednarodne izkušnje, interesi podjetja ali posameznikov, formalne in neformalne povezave ter poznanstva, druge priložnosti, tudi naključne.

Značilnosti podjetja, ki so primerna za pripravo projekta internacionalizacije so predvsem:
- da je podjetje v fazi ustrezno velike rasti in zrelosti,
- da je finančno stabilno,
- da je prepoznavno in uveljavljeno na domačem trgu,
- da ima jasno prepoznavno priložnost na tujem trgu,
- da razpolaga oziroma ima realne možnosti do potrebnih resursov (finance, ljudje, razvoj, povezave...).

Kateri pa so dejavniki, ki vplivajo na uspešnost internacionalizacije?

1. Dejavniki okolja
- značilnosti domačega trga (velikost, delež imigrantov, notranje rivalstvo),
- značilnosti tujih trgov (bližina (geografska in kulturna), potencial (velikost in rast), investicijsko tveganje),
- raven internacionaliziranosti trga,
- druge panožne značilnosti (npr. raven tehnologije, vloga znanja).

2. Dejavniki na ravni organizacije
- velikost podjetja,
- strategija (diferenciacija izdelkov, sistematična analiza in načrtovanje),
- mednarodne izkušnje,
- mednarodna usmerjenost (zavzetost),
- mreže (organizacijske in osebne),
- druge značilnosti,
- značilnosti ustanoviteljev-managerjev (starost, izobraženost, znanje tujih jezikov),
- dodatne značilnosti podjetja (starost, usposobljeno izvozno osebje, tuje lastništvo, organizacijska kultura).

Kot vsaka pomembna poslovna odločitev, se tudi ideja in razmišljanje o internacionalizaciji prične s temeljitim razmislekom, predpripravo, analizo in načrtom. Vsak slabo izpeljan projekt je lahko vzrok velikih težav, zaradi katerih lahko podjetje v najslabšem primeru tudi propade. Zato je odločitev ali sploh in na kakšen način bo podjetje izvedlo projekt internacionalizacije, odvisna zlasti od zmožnosti podjetja, strateške usmerjenosti in zastavljenih ciljev, dejavnosti in načina opravljanja le-te, ciljnega trga ter drugih motivov.

Malim podjetjem se danes bolj kot kdaj prej odpirajo možnosti internacionalizacije poslovanja. Pa vendar slovenska mala podjetja za to kažejo bolj malo ambicij. Glavni razlogi zakaj se torej mikro, mala in srednje velika slovenska podjetja ne odločajo za internacionalizacijo so:
- visoka stopnja tveganja in ogromni začetni vložki,
- omejeni dostopi do različnih virov (finančni, človeški, raziskave in razvoj, itd.),
- pomanjkanje strokovnega znanja (specifična znanja, znanje tujih jezikov, itd.),
- kvaliteta poslovanja ni stalnica,
- ne ustvarjajo dovolj stabilnega dobička,
- težave z dostopom in preverjanjem ustreznih podatkov za delovanje v tujini.

Urška Č.

Povzeto po: Internacionalizacija poslovanja malih in srednjih podjetij - Priložnost, izziv ali nujna poslovna odločitev?, Marko Rajter, spec.posl., dipl.ekon. - Revija Obrtnik 01/2008 Drugi viri: www.podjetnik.si - Gremo na tuje trge, www.japti.si, www.ef.uni-lj.si - Ustanavljanje in rast podjetja

sorodni članki

Sobota
od 1 do 2 °C

Nedelja
od 0 do 5 °C

Ponedeljek
od -4 do 5 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat