| 

Postal sem podjetnik

Lažje do statusa obrtnika

Lažje do statusa obrtnika

24.01.2008 ob 06:10

V državnem zboru so obravnavali novelo zakona o obrtni zbornici. Predlagana sprememba zakona med drugim znižuje zahtevano izobrazbo za obrtne dejavnosti. Zahtevano izobrazbo naj bi po novem določila uredba ministrstva za gospodarstvo, ki za nekatere dejavnosti izobrazbo znižuje.
Za poklice, ki lahko ogrožajo zdravje, življenje in premoženje ljudi ali so povezani z morebitnim onesnaževanjem okolja, bodo še naprej zahtevali srednjo strokovno izobrazbo formalnega šolskega sistema. Za druge bo dovolj izobrazba, pridobljena z nacionalnimi poklicnimi kvalifikacijami, mojstrstva ali srednje strokovne izobrazbe zanje torej ne bodo več zahtevali.
Večina obrtnikov sicer noveliranemu zakonu nasprotuje, ker naj ne bi pripomogel k kakovosti slovenske obrti, ob tem pa trdijo, da ne mislijo tako zaradi cehovstva. Na ministrstvu za gospodarstvo pa zatrjujejo, da sta oba izobraževalna sistema po zahtevanem znanju in spretnostih enakovredna in bo ta sprememba omogočila opravljanje obrti večjemu številu ljudi in pripomogla k hitrejšemu razvoju obrti v Sloveniji.

sorodni članki

Ponedeljek
od 18 do 27 °C

Torek
od 18 do 28 °C

Sreda
od 17 do 29 °C

Anketa

Dopust...
je že mimo
šele pride
ga ne potrebujem

    rezultat