| 

Moja pisarna

Cena nepremičnin v neonesnaženem okolju

Cena nepremičnin v neonesnaženem okolju

Skrb za čisto okolje bi v današnjih časih moralo biti primarnega pomena za skoraj slehernega prebivalca našega planeta. Sploh če se zavedamo, kaj bomo zapustili našim zanamcem! Če pa upoštevamo dokaj pogosto človeško lastnost "sebičnost", pa si želimo vsaj zase zagotoviti kar se da čisto in neokrnjeno okolje, v katerem preživimo največ svojega časa. Iz tega lahko izhajamo, da bo vsakega kupca nepremičnine, pa naj bo to stanovanjska ali poslovna gradnja, zanimalo v kakšnem okolju le-ta stoji. Zato so za vsakega bodočega lastnika nepremičnine pomembni okoljski elementi, ki obkrožajo nepremičnino. S tem se pri vrednosti nepremičnine pojavijo dodatni cenovni faktorji ali z drugo besedo okoljski dejavniki, ki vplivajo na ceno nepremičnine.

Koliko pa neonesnaženo okolje dejansko vpliva na ceno nepremičnine, je še neznanka. Tuje raziskave kažejo, da je najpomembnejša vključenost v okolje, dostopnost javnega prometa in spremljajočih dejavnosti ter kakovost gradnje. Pri kakovosti gradnje lahko rečemo, da vse več lastnikov nepremičnin zanima ali je gradnja stavbe izvedena kot "energetsko varčna" ali celo kot "pasivna hiša". Več zanimanja za tovrstne stavbe je na trgu stanovanjskih nepremičnin, medtem ko za poslovne nepremičnine to niti ne velja. Celo obratno, bolj je poslovna zgradba v centru mesta, v bližini avtoceste ali mestne obvoznice, večjo ima ceno. Torej bližina infrastrukture, ki je nedvomno negativni okoljski faktor, ceno poslovni nepremičnini dviguje in ne obratno.

Pod okriljem Evropske Unije, in tokrat tudi pod slovenskim predsedovanjem, je organizirana konferenca "Sustainable Energy Week" (Teden Varčevanja z Energijo), ki bo potekala v Bruslju v Belgiji med 28. januarjem in 01. februarjem 2008. Na konferenci bodo med drugim posvetili nekaj časa tudi diskusiji o tem, kako lahko energetsko varčne zgradbe upravičijo ekonomski strošek tovrstne gradnje. Kajti stroški gradnje za energetsko varčno zgradbo so nekajkrat višji od stroška klasične gradnje, zaradi česar se marsikateri investitor projekta izgradnje nepremičnine, ne odloči za okolju prijaznejšo varianto gradnje. Kajti vse je v dobičku!? Diskusija bo potekala predvsem v smislu predstavitve "globalne" smotrnosti investiranja v okolju prijazne projekte in energetsko varčne zgradbe z razlago raziskav o možnih rešitvah, da spremenijo Evropski nepremičninski trg v "okolju prijaznega oziroma zelenega" in obenem otipljivo donosnega za vseka potencialnega investitorja.

Energetsko varčne zgradbe niso prijazne in koristne samo za njihove lastnike (investitorje) in uporabnike, pač pa tudi za širšo zunanjo javnost zaradi manjših vplivov na okolje, ki jih tovrstna stavba predstavlja na okolico. Poleg tega gre za nove tehnologije, ki bodo pripomogle k globalni rasti gospodarstva in novih delovnih mestih.

Sicer pa je v svetovnem merilu oskrba s čisto energijo postala zelo zanima za uporabnike na vseh področjih uporabe, in s tem seveda na temeljih tržne metode: ponudbe in povpraševanja, tudi za proizvajalce oziroma dobavitelje. Predvsem zato, ker gre za donosen posel. Večje povpraševanje, kot tudi prvi dobri poslovni rezultati, so tako vidni tudi pri prodaji "energetsko varčnih" in "pasivnih hiš". Čeprav se je na tem področju potrebno še marsičesa naučiti, je napredek viden. Tako pa menijo tudi cenilci in drugi strokovnjaki s področja nepremičnin, saj opažajo, da lahko bližina virov onesnaževanja že znatno vpliva na višino cene nepremičnine, predvsem če gre za osveščenega kupca!

Pri nas pa lahko trenutno opazimo trend izseljevanja Slovencev iz mest. Večinoma zaradi nižjih cen, kot so v mestih, hkrati pa tudi zato, ker želijo živeti v bolj naravnem in čistem okolju. Medtem ko jih večino dnevna migracija na delovno mesto pelje nazaj v mestna središča, kjer pa je čisto okolje le še najlepša želja!

Urška Č.

Povzeto po: http://www.slonep.net/Čisto okolje in cena nepremičnin
Vir: http://www.europe-re.com/RICS investing in a sustainable built environment (UK/EU)

sorodni članki