| 

Postal sem podjetnik

Združevanje denarnih sredstev (cash pooling) skupine podjetij

Združevanje denarnih sredstev (cash pooling) skupine podjetij

04.04.2008 ob 17:11

Cilj velike večine tržno usmerjenih podjetij je maksimiziranje njihove vrednosti. Dober direktor bo zato vodil podjetje tako, da bo ustvaril ustrezen dobiček za lastnike in istočasno ustvaril zadosti velik denarni tok za obnavljanje in rast podjetja. Na tem mestu pride v ospredje optimiziranje denarnih sredstev podjetja in njegove skupine kapitalsko povezanih podjetij (v nadaljevanju Skupine podjetij), kar pa je mogoče le z dobrim in učinkovitim upravljanjem z denarnimi sredstvi celotne Skupine podjetij.

Skupina podjetij
Skupina podjetij je združenje pravnih enot (pravna enota je registrirana pravna ali fizična oseba), ki ga sestavljajo vodja skupine in njemu podrejene enote. Pripadnost skupini je definirana na podlagi nadzora nad enotami. Skupina podjetij kot statistična enota pa je v Uredbi Sveta (EGS) št. 696/93 o statističnih enotah za opazovanje in analizo gospodarstva v Skupnosti opredeljena kot združenje podjetij, ki jih veže pravna ali finančna povezava (vir: http://www.stat.si/doc/metodpojasnila).

Združevanje denarnih sredstev
V slovenskem podjetniškem prostoru se vse več pojavlja nuja po Cash Managementu oziroma po bančni uslugi upravljanja z denarnimi sredstvi, ki ga bančniki imenujejo tudi "Združevanje denarnih sredstev" ali "Effective cash pooling". Kar za Skupino podjetij pomeni avtomatizirane prenose denarnih sredstev s sodelujočih transakcijskih računov skupine podjetij na izbrani, glavni račun matičnega podjetja. Sredstva na vseh računih, razen glavnega računa, se ob koncu dne prenesejo v celoti oziroma nad določenim limitom na glavni račun. Po drugi strani pa se lahko s sredstev na glavnem računu pokrivajo morebitni primanjkljaji na računih udeležencev. Obresti so obračunane glede na stanje na glavnem računu. Običajno združevanje denarnih sredstev poteka v evrih, možne pa so tudi druge valute.

Komu je namenjen?
Storitve upravljanja z denarnimi sredstvi omogočajo podjetju, ki ima v lasti kapitalsko povezana podjetja (doma ali v tujin), pridobitev številnih prednosti, ki se odražajo v učinkovitejšem pregledu, nadzoru nad poslovanjem lastniško povezanih družb ter upravljanju z denarnimi sredstvi celotne skupine kapitalsko povezanih podjetij. Tako je združevanje denarnih sredstev namenjeno centraliziranim skupinam podjetij z močnim centraliziranim zakladniško-finančnim oddelkom. Podjetjem z željo po optimizaciji obrestnih prihodkov in višji boniteti.

Prednosti združevanja denarnih sredstev:
- v vsakem trenutku dostop do potrebnih informacij o likvidnostni poziciji celotne skupine in posameznega podjetja;
- avtomatična dnevna koncentracija presežnih denarnih sredstev;
- učinkovito upravljanje sredstev - optimizacija obresti zaradi koncentracije sredstev in internega financiranja v lastniško povezani skupini podjetij;
- transparentnost pri upravljanju z denarnimi sredstvi;
- zmanjšanje stroškov in stopnje tveganj, ki izhajajo iz upravljanja sredstev v mednarodnem okolju;
- prihranek časa zaradi avtomatiziranega upravljanja likvidnosti;
- razbremenitev kadra v operativnih financah;
- pridobitev strateške prednosti: povečanje konkurenčnosti skupine.

Zakonske omejitve
Zakonodaja za storitve nadzora nad denarnimi tokovi podjetij nima omejitev, medtem ko za obliko združevanja denarnih sredstev oziroma "cash pooling" veljajo v vsaki posamezni državi določeni pogoji ali omejitve. Gre za različne zakonodajne omejitve, kot so omejitve pretoka kapitala, omejene možnosti medsebojnega kreditiranja znotraj Skupine podjetij, ter različne davčne omejitve. Zaradi tega je nujno potrebno, da Skupina podjetij, ki je zainteresirana za tovrstno obliko upravljana z denarnimi sredstvi, pred svojo končno odločitvijo opravi temeljito analizo pravne in davčne ureditve v posamezni državi, v kateri bi potekalo združevanje denarnih sredstev v t.i. obliki cash pooling.

Urška Č.

Viri: http://www.unicreditbank.si/Pravneosebe/Zdruzevanjedenarnihsredstev(cashpooling), Poslovno informativni časopis za podjetnike Kažipot 40, NLB Skupina

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Nedelja
od 14 do 30 °C

Ponedeljek
od 16 do 31 °C

Torek
od 13 do 23 °C

Sreda
od 12 do 26 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat