| 

Uporabne informacije

Podjetnike skrbi pomankanje ustreznih kadrov

Podjetnike skrbi pomankanje ustreznih kadrov

Slovenski podjetniški indeks (SEX), ki ga na podlagi anket med podjetniki in malimi podjetji vsako četrtletje izračunava agencija SPEM, kaže, da se je optimizem podjetnikov ob koncu tretjega četrtletja poslabšal v primerjavi z drugim (s 34,5 na 28,7 točke). Anketa je sicer pokazala, da imajo do zdaj najboljše mnenje o državi in njenih institucijah, vendar pa se navdušenje konča, ko je govora o plačilni (ne)disciplini, težavah z birokracijo in davčno politiko. Takoj za tem podjetniki navajajo težave s pridobivanjem ustreznih kadrov.

Veliko skrb vzbujajoči so podatki, da kar 43 odstotkov anketiranih navaja, da jim ustrezne delovne sile že zdaj manjka, do 52 odstotkov pa bo takih najpozneje v prihodnjih dveh letih. Največji delež podjetnikov (45 %) se namerava na to težavo odzvati z uvozom kadrov, 37 odstotkov z zvišanjem ponujene plače, prav tolikšen delež z izboljšanjem notranje organizacije in okrepitvijo tehnoloških zmogljivosti, samo 11 odstotkov pa se jih namerava odzvati s selitvijo proizvodnih zmogljivosti na tuje.

Ko so podjetnike povprašali, ali so pripravljeni za pridobitev novih optimalno usposobljenih kadrov dvigniti plačo, jih je kar 73 odstotkov pritrdilo. Skoraj 35 odstotkov je bilo takih, ki so plačo pripravljeni dvigniti za več kot 10 odstotkov, 38 odstotkov bi jih plačo dvignilo za manj, preostali pa plač niso pripravljeni dvigniti.

sorodni članki