| 

Uporabne informacije

V EU še vedno veliko priložnosti za visokokvalificirane

V EU še vedno veliko priložnosti za visokokvalificirane

Storitvene dejavnosti so v EU že vrsto let tisti sektor, v katerem najde delo največ ljudi. Tudi v proizvodnji se je upadanje v zadnjem času nekoliko upočasnilo, vendar zgolj zaradi rasti v gradbeništvu, zaposlovanje v kmetijstvu pa je še naprej precej nizko oziroma več let nespremenjeno.

Kot kažejo podatki zadnjega poročila o zaposlovanju v Evropi, ki ga je pripravil direktorat za zaposlovanje pri evropski komisiji, se je predlani največ ljudi zaposlilo v nepremičninski dejavnosti in drugih poslovnih storitvah – njihovo število je namreč doseglo do 0,6 milijona ljudi. Tej številki se je približalo povečanje v drugih socialnih in osebnih storitvah, zdravstvu, socialnem delu ter izobraževanju.

Primerjava med poklicno sestavo kaže, da je bilo največ zaposlenih za visokokvalificirane poklice, ki naj ne bi bili povezani s fizičnim delom; bilo jih je kar 40 odstotkov, približno četrtina tako za nizkokvalificirane nefizične poklice kot za kvalificirane poklice in približno desetina za nekvalificirane poklice – preprosta dela. Visokokvalificirani poklici so dosegli najvišji delež na Nizozemskem (48 %), najnižjega na Portugalskem (27 %), v Sloveniji pa približno 42 %. V tej poklicni skupini izstopajo predvsem strokovnjaki na tehničnih področjih in delavci v različnih storitvenih dejavnostih ter prodaji. Te tri skupine bodo, kot ugotavlja omenjeno poročilo, v prihodnje pomenile večji del zaposlovanja v EU. Raven zaposlenosti se je v zadnjih letih nekoliko dvignila med delavci s poklicno izobrazbo, zato tudi tem napoveduje dobro prihodnost.


sorodni članki