| 

Postal sem podjetnik

Umetnost povezovanja - mreženje

Umetnost povezovanja - mreženje

Mreženje in s tem povečevanje lastne socialne mreže je veščina uspešnih. Mreženje kot umetnost povezovanja ljudi, ki je pravo nasprotje računalniškemu svetu, je izjemno učinkovit pa tudi zabaven način, s katerim pospešite kariero, hkrati pa tudi osebnostno napredujete.

Mreženje

Mreža je skupina ljudi, ki jim je skupno zanimanje za podobna področja; njihove medsebojne povezave so neformalne in nehierarhične. Prav vsak od nas je tako ali drugače, bolj ali manj vpleten v mreženje. Tako se recimo na zabavi ali med odmorom za kavo na konferenci srečujemo z ljudmi – nekatere od njih poznamo, druge ne – in si z njimi izmenjujemo svoje poglede ter mnenja.

Iskanje zaposlitve

Iskanje zaposlitve je delo, h kateremu moramo resno pristopiti. V praksi so uspešnejši aktivni pristopi k iskanju zaposlitve, kjer iskalec zaposlitvene zazna možnosti, še preden je delovno mesto razpisano. Prednost te metode je, da ni treba tekmovati z množico drugih kandidatov, kot je to ob prijavi na razpis. Pri iskanju zaposlitev na »skritem« trgu dela so nam v veliko pomoč člani naše mreže. Mreženje omogoča, da izveste za neobjavljena delovna mesta, ste na tekočem s trendi in osebami na svojem področju dela in morda celo priporočeni za delovno mesto, za katerega niste vedeli.

Poslovno mreženje

V poslovnem svetu pravimo navezovanju stikov, ki je več kakor le spoznavanje ali srečevanje ljudi, poslovno mreženje. Gre za navezovanje stikov z ljudmi z vsega sveta, s pomembnimi ljudmi iz poslovnega sveta in uspešnimi člani organizacije. Danes je že tako, da nam taka poznanstva lahko koristijo na poti skozi življenje, pri iskanju službe, pri poslovnih in podjetniških projektih in podobno.

Spletno mreženje

Svetovni splet je vse bolj v znamenju nežnejšega spola, saj ženske v povprečju porabijo več časa za brskanje po internetu kakor moški. To je dokazala obsežna raziskava britanskega podjetja Ofcom, v katero je bila vključena skupina žensk, starih med 25. in 49. let. Nežnejši spol na svetovnem spletu najpogosteje obiskuje portale za spletno mreženje, ki poleg običajne ponudbe omogočajo še komunikacijo z drugimi uporabniki, ustvarjanje spletnih dnevnikov ter branje raznovrstnih rumenih novic in tračev. Sem spadajo predvsem spletne strani, kot so Facebook, MySpace in Bebo. Omenjene storitve naj bi samo v Veliki Britaniji mesečno uporabljalo do šest milijonov uporabnic, njihovo število pa iz dneva v dan strmo narašča. Kljub feminizaciji svetovnega spleta je raziskava podjetja Ofcom pokazala, da moška populacija na svetovnem spletu še vedno prevladuje med otroki in starostniki. Med starejšimi od 65 let je 79 odstotkov uporabnikov interneta namreč moških, prav tako naj bi med otroki splet uporabljajo več dečkov kot deklic.

Socialno mreženje

Če bi hoteli najti besedno zvezo, ki je najbolj zaznamovala svet interneta v zadnjem letu, bi bila to zagotovo ustvarjanje socialne mreže (social networking). Pojem bi lahko opisali kot uporaba različnih orodij za povezovanje s posamezniki in skupinami. Spletne strani, ki omogočajo socialno mreženje, svoje uporabnike spodbujajo k pisanju spletnih dnevnikov (blogov), objavljanju slik, videoposnetkov, glasbe in drugih vsebin. Razširjanje tovrstnih vsebin in spletnih strani postavlja tudi vprašanje nevarnosti. Uporabnikov je vedno več, zato je tudi vedno več neljubih dogodkov. Kako zaščiti uporabnike, posebno tiste, ki so mlajši od 18 let? Razvijajo se že programi, temelječi na praktičnih primerih, ki omogočajo varno uporabo programov in spletnih strani. Največji problem predstavlja razlika v dojemanju škodljivih vsebin med mladimi in odraslimi.


sorodni članki