| 

Postal sem podjetnik

Izkušnje espejevcev in postopek ustanovitve s.p.

Izkušnje espejevcev in postopek ustanovitve s.p.

24.09.2007 ob 09:07

Postopek pridobitve statusa samostojnega podjetnika je danes enostavnejši in hitrejši, kot je bil kdaj koli prej. Nedavno je tega, ko je bilo potrebno za pridobitev statusa tekati od urada do urada, čakati pri vsakem posebej, izpolnjevati obrazce in jih zbirati na kup. Danes je možno vse opraviti na enem mestu, na eni izmed mnogih tako imenovanih »vstopnih točk VEM« ali celo preko spleta oz. svoje domače zofe. Registracija je tako preprosta in poceni, da stane pičlih 20 minut in niti evra več. Prav ste prebrali, vse od A do Ž na enem mestu in povsem brezplačno. Vendar, pojdimo po vrsti.

Obrazci vseh uradov na enem mestu
Podjetnik pridobi status samostojnega podjetnika (s.p.) oziroma pravno sposobnost takrat, ko je pri AJPES vpisan v Poslovni register Slovenije. Ob registraciji prejme podjetnik sklep, s katerim dokazuje, da je vpisan v Register. S tem sklepom se mora najkasneje v 8-ih dneh vpisati tudi v davčni register, se prijaviti na Zavod za zdravstveno zavarovanje in se identificirati za DDV. Če je narava posla obrtniška, se mora bodoči podjetnik pred pričetkom opravljanja dejavnosti vpisati tudi v Obrtni register ali pridobiti dovoljenje za opravljanje dejavnosti, v kolikor to zakon zahteva. Najpogostejša so dovoljenja za dejavnosti v gradbeništvu, gostinstvu in prevozništvu. Vse našteto (z izjemo posebnih obrtniških dovoljenj, licenc ipd.) je danes možno narediti na enem mestu, neposredno na eni izmed izpostav AJPES, na eni izmed vstopnih točk VEM ali celo preko spleta, na enem izmed svojih domačih stolov.

Postopek pridobitve statusa s.p. izredno kratek
Bodoči podjetnik, ki bo na eni izmed točk VEM izpolnjeval obrazce, mora s seboj prinesti osebni dokument in davčno številko. Nekateri obrazci zahtevajo specifične informacije, kot so npr. predvideni prihodki in odhodki, način vodenja poslovnih knjig ipd., zato je najbolje in najhitreje, če te obrazce natisne s spletne strani www.ajpes.si, jih izpolni doma in jih kot take prinese na točko VEM. Tak postopek bi bil zagotovo najkrajši. Po predaji in podpisu vseh dokumentov lahko podjetnik na Sklep o registraciji počaka. V kolikor se mu zelo mudi, svetujemo točko VEM na izpostavi AJPES, saj bo na drugih točkah čakal kakšnih 30 minut več, v primeru tehničnih težav spletnega prenašanja podatkov na AJPES pa tudi več. Podjetnik lahko Sklep prejme tudi po navadni pošti ali elektronski, če ima odprt varni poštni predal oziroma, če se mu ne mudi.

Registracija preko spleta zahteva kvalificirano digitalno potrdilo
Najenostavnejši, čeprav tudi najdaljši postopek registracije statusa samostojnega podjetnika je preko spleta; http://evem.gov.si, pri katerem si mora bodoči podjetnik predhodno zagotoviti kvalificirano digitalno potrdilo, kar traja 3 dni. Digitalna potrdila so potrebna za preverjanje identitete in elektronsko podpisovanje dokumentov. Na zgornjem spletnem naslovu najde vse 4 izdajatelje takšnih potrdil: Ministrstvo za javno upravo, NLB, d.d., Pošta Slovenije, d.o.o. in Halcom Informatika, d.o.o. Po tem, ko je takšno potrdilo podjetnik pridobil, lahko ves ostali postopek registracije statusa opravi preko spletne strani takoj in od doma. Ob zaključeni registraciji in prijavi na vse urade naj podjetnik nikar ne pozabi odpreti na eni izmed bank transakcijskega računa ter si izdelati žig.

Popoldanski samostojni podjetniki so zaposleni, študenti in upokojenci
Zaposlene osebe, ki ne želijo zapustiti svoje službe, študenti in upokojenci lahko kot svojo dopolnilno dejavnost odprejo tudi »popoldanski s.p.«, ki se od navadnega razlikuje v plačevanju zdravstvenega zavarovanja. Jasno, prispevke plačujejo že delodajalci ali starši, zato ostanejo novopečenemu podjetniku le stroški pavšalnih prispevkov in PIZ za poškodbe pri delu. V postopku pridobivanja statusa popoldanskega s.p. zavarovanja ni mogoče urediti na točki VEM, ampak se mora podjetnik napotiti neposredno na ZZZS. Če popoldanski s.p. odpre študent, statusa študenta ne izgubi, izgubi pa morebitno štipendijo.

Prednosti in slabosti statusa samostojnega podjetnika nasproti družbam
Ena izmed glavnih prednosti je prav gotovo ta, da je podjetnik, četudi brez ustanovnega kapitala, na trgu izenačen z drugimi poslovnimi subjekti. Prednost je tudi ta, da lahko status s.p. pridobi tudi redno zaposlena oseba, študent ali – pod določenimi pogoji – celo upokojenec. Temeljni pomanjkljivosti sta dve: za svoje poslovanje odgovarja podjetnik z vsem svojim premoženjem, obdavčen pa je po Zakonu o dohodnini, kar je zanj, v primeru večjih dobičkov, mnogo dražje. Razlaga obdavčitve je sledeča: pri obdavčitvi dohodka samostojnega podjetnika velja Zakon o dohodnini, za katerega je značilna progresivna rast davčne stopnje od 16 do 50%, kar lahko privede do zelo visoke stopnje obdavčitve dobička. V primeru visokih dobičkov je bistveno ugodneje odpreti d.o.o. ali drugo obliko gospodarske družbe, ki je skladno z Zakonom o davku dohodkov pravnih oseb obdavčena vedno po isti stopnji, to je 25%.

Pozitivne izkušnje nekaterih espejevcev

EURONIA, Marketing in turizem
Rasim Hadžič, s. p., Ljubljana

MD: Registracijo statusa ste opravili pred kratkim. Koliko časa in denarja vas je stala ustanovitev s.p. in ali ste v postopku naleteli na kakšne težave, ki bi se jim lahko ob predhodnem nasvetu izognili?
R. Hadžič: "Preden sem ustanovil s. p., sem svoj projekt 'Welcome to Slovenia' pripravljal 4 mesece. Veliko pomoči sem dobil s strani JAPTI in PCMG. Naletel sem le na eno težavo. Želel sem registrirati s.p. preko spleta, saj je postopek zelo enostaven in hiter. Vendar potrebuješ za vpis v register certifikat, ki ga lahko dobiš na najbližji pošti. Vendar nihče ne navaja, kako dolgo se na certifikat čaka in kako zakompliciran je postopek pridobitve. Ko sem že izpolnil vse obrazce za certifikat in plačal 8,35 EUR, sem dobil odgovor, da bom certifikat z geslom dobil v roku 3 dni. To je bilo zame takrat nesprejemljivo, saj sem imel za zagon svojega podjetja že vse pripravljeno. Takoj sem odšel na občino in registriral s.p. pri svetovalki. Sam postopek ustanovitve je trajal 20 minut. Svetovalka na moji občini mi je tudi svetovala glede začetniških napak."

MD: Ali ste pri svojem poslovanju naleteli na kakršne koli probleme, ker ste osebna družba?
R. Hadžič: "Trenutno nimam nikakršnih problemov. Vendar sem mnenja, da te ljudje gledajo malo drugače. Nekateri te vidijo kot bodočega uspešnega poslovneža, ki si je zadal cilj, da si želi izboljšati svoj trenutni status in svoje življenje. Nekateri pa te vidijo kot bodočega neuspešnega poskusnega zajčka v poslovnem svetu. Jaz sem samostojni podjetnik, jaz sem podjetje, jaz stojim za svojim uspehom, in kdor me vidi takega, želi poslovati z menoj."

MD: Kako vas s.p. mesečno stane?
R. Hadžič: " Stroški so odvisni od dejavnosti in poslovnega načrta. Strošek računovodskega servisa, strošek prispevkov za zavarovanje, strošek za gorivo, strošek za pisarniški material, strošek za internet, strošek za telefon, strošek za poštne storitve, strošek za material, marketing ... Mene vse skupaj mesečno stane približno 375 EUR. In seveda ČAS je tisto, kar največ šteje."

Mihoya
Mitja Hojak, s.p., Litija

M. Hojak: "Kot samostojni podjetnik nimam pri poslovanju nobenih problemov. Pravzaprav vidim v statusu s.p. celo prednost; ker pri svojem poslovanju odgovarjam in razpolagam z vsem svojim premoženjem, mi ljudje bolj zaupajo. Za status s.p. sem se odločil, ker ni potreben začetni kapital. Ker sem študent in imam popoldansko obrt, s katero tržim svoje znanje, me s.p. stane mesečno približno 29 EUR."

Primorski oglasnik
Matjaž Turk, s.p., Koper

M. Turk: »Ne, nikoli nisem občutil, da bi imel zaradi tega, ker imam/sem s.p. (op. imam popoldanski/dopolnilni s.p.), kakšen problem pri poslovanju. Pri nekateri stvareh je to celo prednost! Kot dopolnilni s.p. plačujem fiksne stroške pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja ter članstvo v Obrtni in Gospodarski zbornici, kar mesečno nanese okrog 63 EUR.«

Vzmeti Vigal
Jožef Stopar, s.p., Ajdovščina

J. Stopar: "Kot s.p. in ne d.o.o. problemov nimamo, saj se ta dva statusa vedno bolj enačita, vsaj kar se odgovornosti tiče. Obrt imam že od leta 1981, takrat so imele status d.o.o. samo večje firme. Do danes nismo imeli nobene potrebe po prestrukturiranju podjetja v d.o.o. Problem, ki se vedno bolj izpostavlja, je plačilna nedisciplina, ki postaja zadnje čase bolj pravilo kot izjema. Koliko me s.p. mesečno stane, ne vem natančno, mislim pa, da med s.p. in d.o.o. ni bistvene razlike."

»FIRST«
Rakovič Karmen, s.p., Ljubljana

K. Rakovič: » Posebnih problemov, ker sem s.p., ne pa d.o.o., nimam. Majhna težava je lahko pri pridobivanju kredita pri banki, saj gledajo celotno zadolženost s.p. in pa fizične osebe. Ko sem se odločala za odprtje s.p. leta 1997, je na mojo odločitev predvsem vplivalo, da ni bilo potrebno vplačati ustanovnega kapitala,da je bilo odprtje preprosto in ni bilo potrebno toliko dokumentacije kot pri odprtju d.o.o., stroški odprtja so bili minimalni. Moji mesečni fiksni stroški znašajo približno 1880 EUR, to je brez stroškov najemnine za poslovni prostor. Imam pa enega zaposlenega.«

Vstopne točke VEM:
- izpostave AJPES,
- upravne enote,
- krajevni uradi,
- vstopna točka JAPTI,
- vstopne točke mreže lokalnih podjetniških centrov,
- vstopne točke, podprte v okviru projekta Phare – vzpostavitev sistema vse na enem mestu,
- vstopne točke Obrtne zbornice Slovenije,
- vstopne točke Gospodarske zbornice Slovenije in
- davčni uradi Republike Slovenije.

(Ingrid Drozg)

sorodni članki

Nedelja
od 18 do 31 °C

Ponedeljek
od 18 do 31 °C

Torek
od 19 do 31 °C

Sreda
od 19 do 28 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat