| 

Uporabne informacije

Računovodja skrbi za pravilno beleženje finančnih dogodkov

Računovodja skrbi za pravilno beleženje finančnih dogodkov

Računovodja ima v vsakem podjetju pomembno vlogo. Gre namreč za osebo, ki se ukvarja s knjiženjem vseh poslovnih dogodkov, do katerih pride. Gro torej za prilive na TRR podjetja in odlive z njega. Tekom poslovanja ima podjetje najrazličnejše stroške. V začetku mora pridobiti ustrezne prostore, kar predstavlja precejšnje odhodke. Nato mora vzpostaviti dejavnost. Če gre za proizvodnjo, mora kupiti določene stroje in surovine. Če gre za storitveno dejavnost, so lahko odhodki vezani na razna izobraževanja, ki jih podjetnik potrebuja za opravljanje dejavnosti, za morebitno licenco in podobno. Naštevali bi lahko v nedogled, saj toliko kot je različnih panog, je tudi različnih stroškov, ki iz tega izvirajo. Potem je pa tukaj še kategorija prihodkov. Prihodke podjetje dobi s tem, da stranke plačajo storitve oziroma izdelke, ki jih podjetje proizvaja.

Računovodja zadolžena tudi za letna poročila

Računovodja je torej tista oseba, ki mora spremljati in beležiti vse te prihodke in odhodke, ki v podjetju nastanejo v nekem časovnem obdobju. Beleženje le-teh je zelo pomembno, saj priča o uspehu podjetja. Če od prihodkov odštejemo odhodke, dobimo namreč dobiček. Višji kot je, bolj je podjetje uspešno poslovalo v nekem obdobju. Lahko pa je razlike med prihdoki in odhodki  tudi negativna, vendar je to za podjetje zelo slab znak. Priča namreč o tem, da je podjetje v določenem obdobju poslovalo z izgubo. Bolj kot so podjetja na začetku poti, večja verjetnost je, da bo najprej nastajala izguba, šele kasneje dobiček.

Ob koncu leta je vsako podjetje dolžno poročati državi o uspešnosti poslovanja v preteklem koledarskem letu. Prav zato je računovodstvo v tej fazi spet zelo pomembno, saj poskrbi za to, da so podatki prav evidentirani in da ne prihaja do kakšnih pomembnih napak. Letna poročila so obsežni dokumenti in treba jih je oddati najkasneje do zadnjega dne v marcu za preteklo leto. Hkrati so ti podatki v vpogled tudi javnosti, ki lahko razbere, s kakšnim podjetjem ima opravka.
sorodni članki