| 

Uporabne informacije

Kaj je odkup terjatev in kako poteka?

Kaj je odkup terjatev in kako poteka?

Odkup terjatev je storitev, ki jo podjetjem zagotavlja čedalje več ponudnikov. Ta jo tudi rada koristijo, saj jim lahko pomaga premostiti začasne finančne težave, s katerimi se srečujejo. Vemo, da se s finančnimi težavami srečujejo sploh novonastala podjetja. Da bi lahko vzpostavila neko normalno stopnjo poslovanja, morajo namreč najprej v to investirati dostikrat precej velike zneske. V začetku, ko prpeoznavnost podjetja še ni tolikšna, tudi prihodki ne pritekajo dovolj hitro.

Vseeno pa se mladi podjetniki lahko srečujejo tudi s težavami, ki na prvi pogled to niso. Recimo, da gre za podjetje, ki se ukvarja s prodajo daril za različne priložnosti. Ta darila dostavlja strankam, te pa z zamikom nekaj tednov poravnajo račun za storitev. December je mesec, ko je nakup daril enormen. Takrat lahko pride v spletni trgovini do izjemno velikega števila naročil, na kar podjetnik ni pripravljen. Čeprav je to sprva zanj dobra novica, pa lahko tukaj nastanejo tudi težave. Podjetnik mora naročati nove in nove zaloge izdelke, za kar mora sproti kriti stroške. Po drugi strani pa ne dobi sprotnega plačila s strani strank. Tako mu lahko zmanjka sredstev, da bi pravočasno zagotovil vse zahtevane izdelke.

Kako deluje odkup terjatev?

Odkup terjatev je v tem primeru rešitev nastale zagate. Mladi podjetniki namreč običajno nimajo pogojev, da bi dobili na banki posojilo. Pri izbranem ponudniku finančnih storitev pa lahko brez problema zaprosite za to storitev. Gre za to, da na kup zberete vse račune, ki ste jih strankam izstavili, a še niso bili poravnani.

Dogovorite se za sestanek s ponudnikom in račune priložite. On jih pregled in če je vse v redu, se odloči za sodelovanje z vami. Podpišeta pogodbo, v kateri je navedeno, pod katerimi pogoji bosta sodelovala in kakšna je višina provizije. Nato ponudnik v najkrajšem možnem času podjetniku izplača večji del zneska, na katerega bi sicer čakal s strani strank.

sorodni članki