| 

Poslovne priložnosti

Prednosti verižne kompenzacije za podjetje

Prednosti verižne kompenzacije za podjetje

Pojem verižne kompenzacije ni tako znan, vseeno pa gre za zelo uporabno orodje v poslovnem svetu. Gre za dogovor, ki je sklenjen med več podjetij, ki na tak način iščejo rešitev, da bi med sabo izničila terjatve in dolgove, ki jih imajo med sabo.

Verižne kompenzacije se je možno lotiti na dva načina. En način je tak, da se podjetja sama dogovorijo, kaj in kako. Drug način je ta, da v postopek vpletejo tretjo osebo oziroma t.i. organizatorja postopka. Gre za objektivno osebo, strokovnjaka iz tega področja, ki točno ve, kako se to področje ureja tako iz pravnega kot iz drugih vidikov. Prav zato je druga možnost bolj priproočljiva, saj tako ni možno, da bi prišlo do kakšnih napak v samem postopku. Vse je izplejano pravno-formalno. Kar je najvažnejše: vsa podjetja v postopku so pomirjena, da bo posotpek izpeljan v dobro vseh in pravično. Da torej ne bo pristranskosti.

Kako verižna kompenzacija izgleda v praksi?

Postopek v praksi izgleda nekakako takole. Med več podjetji prihaja do dolgov in terjatev. Podjetja si želijo situacijo rešiti v kar najkrajšem času in z minimalnimi zapleti. Zato se odločijo za tovrstno kompenzacijo. Sami ali s pomočjo organizatorja najdejo pot, kako se bo situacija razrešila v najkrajšem možnem času. Ko je sklenjen dogovor, s katerim se vsi strinjajo, pride do sklenitve pogodbe. Pogodba postane veljavna z dnem, ko je pdopisana z vseh strani.

V postopku je vedno tako, da je ena oseba zgolj upnik, ena zgolj dolžnik. Ostale pa so oboje; v odnosu do enega dolžnik, do drugega upnik. Zadnji upnik je edina oseba, za katero ni nujno, da se strinja z dogovorom, ostali se morajo.

KO pride do podpisa pogodbe, se vsi dolgovi razrešijo. Situacija se tako uredi na najkrajši možen način.

Gre za postopek, ki je vsekakor zelo uporaben. Številni ponudniki finančnih storitev so tisti, pri katerih se dogovorite, da vas usmerjajo pri samem postopku. Če ste v tem prvič, je namreč vseeno dobro imeti neko oporo od zunaj, da vas vodi.

sorodni članki