| 

Poslovne priložnosti

Značilnosti verižne kompenzacije

Značilnosti verižne kompenzacije

Za verižne kompenzacije je značilno, da gre za sporazum, za katerega se lahko odloči večje število podjetij, med katerimi obstajajo terjatve. Gre za dogovor, s katerim se strinjajo vsi. Gre za način poplačila vseh dolgov. Z izničenjem dolgov se izboljša likvidnost upnikov v tej verigi.

Prvi korak do verižne kompenzacije je ta, da da eno izmed podjetij pobudo. Lahko gre za upnika ali dolžnika, ki bi rad, da pride do poravnave dolgov. V postopek nato vključi še druga podjetja, če se s to metodo izničevanja dolgov seveda strinjajo. Pomembno je, da so terjatve pri tem resnične, nesporne in iztožljive.

Kaj je treba vedeti pred sklenitvijo pogodbe?

Pametno je, da se podjetja, preden gredo v ta postopek, pozanimajo, kakšne so razmere na trgu iz tega vidika. Poleg tega pa naj se pozanimajo tudi o drugih podjetjih, s katerimi naj bi šli v postopek. Dogovor je pametno napisati v pisni obliki, v obliki pogodbe. Podjetja se lahko v zvezi s pogoji in pravicami dogovorijo sama. Še bolj priporočljivo pa je, da prosijo za pomoč zunanjo osebo, ki je strokovnjak na tem podorčju. Ta ima ustrezna znanja za vodenje tovrstnih postopkov in bo vsem znala podati koristne informacije, da bodo upoštevana vsa pravila in da bodo vse strani soglašale s tem.

Oblika pogodbe ni tako striktno določena. Pomembno pa je, da so navedene obveznosti in pravice vseh udeležencev in da se z vsebino vsi strinjajo. Taka pogodba stopi v veljavo takrat, ko jo podpiše še zadnji od udeležencev sporazuma.

Pri postopku verižne kompenzacije gre torej za to, da je v njem vključenih več podjetij. Pri tem so eni zgolj dolžniki, drugi zgolj upniki. Večina pa je takih, ki imajo do nekoga terjatve, do nekoga pa dolgove. Najti je treba čim bolj enostavno metodo, da se dolgovi poplačajo in se situacija uredi na čim lažji način.

Postopek je sicer predpisan v 318. členu Obligacijskega zakona.

Gre za postopek, ki sicer nekoliko spominja na pobot. Manjka namreč eden izmed pogojev in to je vzajemnost.

sorodni članki