| 

Uporabne informacije

Pomen računovodstva v podjetju

Pomen računovodstva v podjetju

27.09.2018 ob 12:13

Ne glede na to ali gre za majhno ali veliko podjetje. Pomembno področje vsakega podjetja ja tudi računovodstvo.

Računovodstvo v majhnih in velikih podjetjih

Seveda je v primeru poslovanja samostojnega podjetnika to področje bistveno enostavnejše in manj obsežno, kot če gre za večje podjetje. Samostojni podjetniki se velikokrat odločijo za zunanje sodelovanje z računovodstvo. Pri tem je računovodstvo storitev, za katero podjetnik plača določen mesečni znesek. Sploh normirani podjetniki se velikokrat odločijo, da se bodo tega področja lotili na lastno pest. Želijo si namreč čim bolj oklestiti stroške, sploh na začetku poslovanja. V tem primeru morajo naprej pridobiti ustrezna znanja. Stalno morajo biti tudi na tekočem z morebitnimi spremembami na tem področju.

Računovodstvo v večjih podjetjih pa izgleda nekoliko drugače. Ker je poslovanje toliko bolj obsežno in večinoma razporejeno na različne oddelke, je treba do tega pristopiti bolj organizirano. Prav zato imajo večja podjetja poseben oddelek za računovodstvo. Tam je zaposlena ena ali več oseb, ki se dnevno ukvarja s tem področjem.

Glavne dejavnosti v sklopu tega področja

Računovodstvo je bistveno za uspešno delovanje podjetja, saj gre za pregled nad vsemi prilivi in odlivi, ki nastajajo v podjetju. Gre za evidentiranje vseh računov, ki jih podjetje izda, ter računov, ki jih je izdal nekdo drug in jih mora podjetje poravnati. Gre tudi za obračun plač zaposlenih. Prek knjiženja vseh poslovnih dogodkov se v končni fazi oblikuje jasna slika, katero področje je vir največjih odhodkov, kako uspešno je poslovanje podjetja, kakšen je dobiček. Vsi ti podatki predstavljajo za podjetje podlago za nadaljnje odločitve. Od računovodskih podatkov pa nima koristi zgolj podjetje. Pregled nad njimi imajo tudi zunanji uporabniki. Poslovni subjekti, ki se odločajo za poslovanje z vami, država, banke in druga zainteresirana javnost.

V računovodstvu je največ dela ob koncu leta, ko je treba oddati letno poročilo. To je treba pripraviti skladno z danimi navodili. Na tak način je na enem mestu pregled nad poslovanjem določenega podjetja in dobičkom, ki je bil v preteklem letu ustvarjen.

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Sreda
od 14 do 29 °C

Četrtek
od 16 do 30 °C

Petek
od 16 do 26 °C

Sobota
od 15 do 29 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat