| 

Uporabne informacije

Zaščita intelektualne lastnine obsega številna področja

Zaščita intelektualne lastnine obsega številna področja

27.06.2018 ob 12:07

Zaščita intelektualne lastnine se izvaja prek Urada RS za intelektualno lastnino. Najprej pa razčistimo, kaj sploh je intelektualna lastnina. Delimo jo v tri kategorije: avtorsko pravo, industrijska lastnina in topografije polprevodniških vezij.

Kaj vse obsega intelektualna lastnina?

Zaščita intelektualne lastnine torej obsega vsa ta področja. Pod avtorsko pravo uvrščamo dve podkategoriji in to sta avtorska pravica in sorodne pravice.  Avtorska pravica se nanaša na avtorska dela. Gre za individualne storitve s področja umetnosti, znanosti in književnosti. To so lahko govorjena dela, pisana, glasbena, gledališka, fotografska, koreografska dela in podobno.

Potem imamo industrijsko lastnino. Mednjo uvrščamo patent, model, znamko, geografsko označbo, patent s skrajšanim trajanjem in dodatni varstveni certifikat. Zaščita intelektualne lastnine se torej lahko nanaša na vsa ta področja. Patent je zakonsko zaščitena pravica gospodarskega izkoriščanja izuma. Država imetniku patenta dodeli pravico za obdobje 20 let. Ko je pravica posamezniku dodeljena, ne sme več nihče izdelovati, uporabljati ali izvažati tega patenta znotraj države, kjer je bil ta zavarovan. Znamka predstavlja prepoznavni znak podjetja, logotip. Rečemo ji tudi blagovna znamka. Gre za znak ali kombinacijo znakov v določenih barvah. S tem, ko podjetje zaščiti blagovno znamko, prepreči konkurenci, da bi kopirala njegove ideje. To je še posebej priporočljiv postopek pri uspešnih podjetjih, saj jih v želji po zaslužku želijo kopirati številna druga podjetja.
 

Naslednja kategorija obsega geografsko označbo. Gre za to, da se zavaruje določen pridelek ali živilo, ki izvira z nekega geografskega območja. Vlogo lahko vložijo združenja pravnih in fizičnih oseb, zbornice, občine, lokalne skupnosti ali državni organi. Posebnost pri tem je, da je trajanje registrirane geografske označbe neomejeno, za pridobitev pravice pa ni treba plačati pristojbine. Pri patentu s skrajšanim trajanjem je njegovo trajanje omejeno na 10 let. Zadnja kategorija je še dodatni varstveni certifikat. Gre se za tiste proizvode oziroma sredstva, pri katerih je pred začetkom gospodarskega izkoriščanja treba izvesti uradni postopek odobritve, s čimer se jih lahko da na trg. Daje enake pravice kot jih ima patent in zanj veljajo enako omejitve in obveznosti.

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.




Torek
od 13 do 17 °C

Sreda
od 9 do 14 °C

Četrtek
od 6 do 12 °C

Anketa

Plastična operacija?
Zagotovo nekoč, v boju proti staranju
Seveda, na takšnem posegu sem že bil/a
Ne še, si pa želim določenih popravkov
Ne, osebno se za to ne bom odločil/a
Ne, sem absolutno proti medicinsko nepotrebnim posegom

    rezultat