| 

Postal sem podjetnik

Enostavno in dvostavno knjigovodstvo ter program za knjigovodstvo

Enostavno in dvostavno knjigovodstvo ter program za knjigovodstvo

Knjigovodstvo je zahtevno področje in zahteva številna znanja in to, da smo vedno na tekočem z vsemi novostmi. Program za knjigovodstvo pa je sredstvo, ki lahko bistveno pripomore k temu, da v podjetju to poteka čim bolj tekoče. V grobem knjigovodstvo delimo na dve vrsti in sicer na enostavno in dvostavno.

Razlika med enostavnim in dvostavnim knjigovodstvom

Enostavno knjigovodstvo pomeni, da vse podatke o spremembi finančnega stanja podjetja (prihodki, odhodki) vnesemo le enkrat, pri dvostavnem knjigovodstvu pa vsak podatek vpišemo dvakrat; v evidenco glede na čas nastanka ter v drugo evidenco glede na vrsto nastanka spremembe. Enostavno knjigovodstvo je kot že samo ime pove bolj enostavno, vendar pa je po drugi strani dvostavno knjigovodstvo kljub dvojnemu vpisovanju podatkov bolj pregledno in zanesljivo. Program za knjigovodstvo pa omogoča, da ima uporabnik s tem področjem čim manj dela.

Načeloma se lahko podjetje samo odloči, če bo knjigovodstvo vodilo na enostaven ali dvostaven način. Vendar pa v primeru, ko pa prihodki podjetja na letni ravni presegajo določeno vrednost, potem je uporaba dvostavnega knjigovodstva nujna.

Posebnost pri normiranem s.p.-ju

Pri normiranih s.p.-jih pa se podjetje izogne tako enostavnemu kot dvostavnemu knjigovodstvu. Zanj je obvezno vodenje le evidenc prihodkov. Tudi ob koncu leta za normiran s.p. ni veliko dela, saj ni treba oddati klasičnega končnega poročila, ampak le davčne evidence, pri katerih se navede le končna vrednost vseh prihodkov. Odhodki so že vnaprej predpostavljeni glede na višino prihodkov in sicer 80 % prihodkov.

Program za knjigovodstvo je torej tako v primeru enostavnega kot v primeru dvostavnega knjigovodstva izjemno dragocena pridobitev podjetja, saj na tak način to področje lažje in hitreje obvladuje, bistveno pa se zmanjša tudi možnost nastajanja napak. Za pridobitev takega programa se mora podjetje obrniti na ustreznega ponudnika. Pri tem pa si mora zagotoviti, da se odloči za nekoga, ki ponuja kvaliteten program za knjigovodstvo.

sorodni članki