| 

Uporabne informacije

Kaj je faktoring, kako deluje in kako izbrati pravega?

Kaj je faktoring, kako deluje in kako izbrati pravega?

Faktor je podjetje, ki predstavlja posrednika med podjetjem, ki je prodalo neko storitev oziroma izdelek, ter stranko, ki naj bi plačalo za to prejeto storitev oziroma izdelek. V primeru, ko izplačilo ni predvideno takoj, ampak je določen nek rok za poravnavo računa (npr. 30, 60 ali 90 dni), je faktor tisti, ki odkupi ta dolg in podjetju nemudoma izplača večino zahtevanega zneska. Celoten postopek, ki se mu reče faktoring, omogoča, da podjetje hitreje pride do pripadajočega izplačila, kar mu lahko zelo olajša nadaljnje poslovanje.

Kako poteka postopek?

Ko se podjetje odloči, da bo v postopek izplačila vključilo posrednika, faktor najprej preveri določene kriterije, glede na katere oceni, kolikšna je verjetnost, da bo stranka poravnala zahtevani znesek. Kriteriji se običajno navezujejo na ugled podjetja, čas delovanja, letne prihodke ter na kreditno stanje in plačilno sposobnost strank. Cilj je seveda ugotoviti, da je tveganje, da stranka ne bo plačala, minimalno.

Ko se faktor odloči, da bo sodeloval s podjetjem, pride do podpisa pogodbe. Večinoma faktor zahteva, da je podpisnica tudi stranka. Ob predložitvi računa/ov faktoring podjetju izplača 70 - 90 % celotnega zneska v nekaj delovnih dneh (lahko že v roku 24 ur). Ko stranka poravna znesek, posrednik podjetju nakaže še preostali znesek, zmanjšan za vrednost provizije, ki jo zadrži zase.

Izbira faktoringa

Na trgu je raznovrstna izbira faktoringov, zato je za podjetje pomembno, da izbere pravega zase. Pred izbiro se mora vprašati: Kakšen tip faktoringa potrebujem? Kolikšna je višina zneska, ki naj mi jo faktoring izplača in do kdaj? Koliko sem pripravljen za to plačati? Potrebujem izplačilo enega ali več računov? Sem pripravljen prevzeti odgovornost do faktoringa, če stranka ne bo plačala? Posredniki se namreč razlikujejo v svojih zahtevah in ponudbi posebnih storitev.

Večina faktoringov sicer posluje po standardnem, zgoraj opisanem vzorcu, ni pa vedno tako. Nekateri posredniki so se pripravljeni prilagoditi specifičnim potrebam posameznih podjetij. Obstajajo npr. posredniki, ki so pripravljeni podjetju takoj izplačati 100 % znesek. Nekateri faktoringi tudi ne dajo stranki vedeti, da sodelujejo v procesu izplačila, ampak se s podjetjem dogovorijo, da le-to prejme zahtevani znesek od stranke in ga nato nakaže posredniku.

Znesek provizije se običajno giblje med 2 - 6 %. Višina provizije se lahko razlikuje tudi pri istem posredniku glede na številčnost predloženih računov, značilnosti podjetja (sloves, finančno stanje), značilnosti stranke ter glede na rok poravnave računa.

Vir: businessnewsdaily.com

sorodni članki