| 

Uporabne informacije

Kako določiti sedež podjetja?

Kako določiti sedež podjetja?

Vprašanje se zdi morda nekoliko nesmiselno, saj je treba podatek o sedežu predložiti že pred začetkom opravljanja dejavnosti. A prav zato se je pametno tej odločitvi posebej posvetiti. V nekaterih primerih je namreč prav sedež odločilni dejavnik, ki vpliva na uspešno poslovanje podjetja, medtem ko v drugih primerih skorajda ni izbire glede tega, kje bo podjetje poslovalo.

Možnosti pri izbiri sedeža

Zakon o gospodarskih družbah, ki ureja postopke, povezane s sedežem podjetja, dopušča razmeroma veliko svobode pri določitvi sedeža in poslovnega naslova družbe. Sedež namreč ni nujno tam, kjer ima podjetje poslovne prostore, niti tam, kjer poteka poslovanje. Možno ga je določiti v kraju, kjer podjetje opravlja svojo dejavnost, kjer se v glavnem vodijo posli podjetja oziroma kjer deluje poslovodstvo družbe.

Omenjene tri možnosti pridejo v poštev za večja podjetja, ki imajo poslovanje razvejano po različnih krajih. Tako jim je omogočeno, da določijo sedež tam, kjer jim bo najbolj koristil. V tem primeru se lahko odločijo za najem sedeža podjetja v eni izmed virtualnih pisarn. Posebej pride to v poštev za družbe, ki pokrivajo obsežno geografsko področje, na primer tiste, ki nudijo prevozniške storitve in podobno. V takšnih primerih se sedež podjetja običajno določi v kraju, ki je najbližje strankam in partnerjem, čeprav se morda dejavnost večinoma opravlja drugje ali pa v tem kraju podjetje sploh nima poslovnih prostorov.

Izbira sedeža za manjša podjetja


A tudi tisti, ki ne poslujejo v mreži različnih krajev, lahko uživajo nekaj svobode pri odločitvi za sedež svojega podjetja. Celo samostojni podjetniki in mikropodjetja, ki ne potrebujejo poslovnih prostorov, temveč morda delajo kar od doma, niso brez možnosti. Možno je namreč najeti sedež podjetja – v ta namen se uporablja virtualne pisarne in podobne rešitve, ki služijo prav temu, da zagotovijo ugoden poslovni naslov in sedež podjetja tudi tistim, ki ne želijo zapravljati denarja za najem poslovnih prostorov ter ne želijo seliti svoje dejavnosti oziroma poslovodstva.

sorodni članki