| 

Uporabne informacije

Zaščita intelektualne lastnine

Zaščita intelektualne lastnine

Intelektualna lastnina je prav tako pomembna kot fizična, posebej v poslovnem svetu, kjer izumi, znamke in podobne domislice vplivajo na poslovanje podjetja. Treba jo je torej ustrezno zaščititi, za kar poskrbi ureditev posebnih pravic. Zaščita intelektualne lastnine pokriva široko področje lastnine, in se v grobem deli na tri dele:

  • Intelektualna lastnina, ki zajema avtorsko pravo, ki pokriva avtorske in sorodne pravice. Te veljajo v primeru avtorskih del, torej intelektualnih stvaritev s področja znanosti, književnosti in umetnosti. V praksi gre za govorjena in zapisana dela, glasbena, gledališka, fotografska in avdiovizualna dela, arhitekturna in znanstvena ter podobna dela. Avtorsko pravo pa ne ščiti idej, izumov, odkritij, niti uradnih besedil ter ljudskih umetnostnih stvaritev. Sorodne pravice služijo zaščiti dela založb, producentov, izvajalcev in podobno.
  • Industrijska lastnina, ki pokriva industrijsko in poslovno intelektualno lastnino. Znotraj industrijske lastnine lahko ločimo patente, modele, znamke, geografske označbe in podobno. Gre torej za intelektualno lastnino, ki se izkorišča za poslovne oziroma industrijske namene. V tej skupini posebej izstopajo patenti, ki ščitijo izume, ter znamke, ki skrbijo za ločevanje konkurenčnih izdelkov in storitev ter njihovo zaščito pred zlorabo.
  • Druge pravice, ki pokrivajo intelektualno lastnino, ki se ne uvršča v zgornji kategoriji. Izpostaviti gre predvsem dva primera, in sicer varstvo topografij polprevodniških vezij ter varstvo rastlinskih sort. 
Zaščita intelektualne lastnine torej vključuje primere iz zgoraj omenjenih skupin, se pa konkretni postopki in pravice razlikujejo glede na vrsto intelektualne lastnine. V večini primerov je treba na primer vložiti prijavo za zaščito, če želimo koristiti pravice kot lastnik intelektualne lastnine, medtem ko v nekaterih primerih te veljajo samodejno že takoj z nastankom (na primer pri avtorskih delih). Razlikuje se tudi čas in obseg zaščite, posebej pa je treba paziti na razlike v postopkih in pristojbinah. Pred zaščito intelektualne lastnine se je torej treba pozanimati, katera zaščita sploh pride v poštev ter kaj je treba za pridobitev zaščite storiti.

sorodni članki