| 

Uporabne informacije

Poslovni model je gonilni motor vsakega podjetja

Poslovni model je gonilni motor vsakega podjetja

Poslovni model predstavlja gonilo vsakega podjetja, saj je njegova funkcija ustvarjati denarni tok, ki poganja podjetje. Poslovni model nekega podjetja mora na eni strani ustvarjati vrednost za njihove kupce oziroma uporabnike in jim to vrednost na ustrezen način distribuirati, na drugi strani pa mora poslovni model generirati zadosti obsežen denarni tok, da lahko podjetje nemoteno posluje ter razvija dejavnost.

Socialni podjetniki morajo v okviru poslovnega modela razmišljati o tem, kakšna je vrednost, ki jo ponujate kupcem oziroma uporabnikom, kdo so vaši tržni segmenti, kdo so njihovi kupci/uporabniki, preko kakšnih produktov bodo zagotavljali to vrednost, kako bodo te produkte dostavili kupcem/uporabnikom, na kakšen način boste kupcem zaračunavali vrednost, ki jo ponujajo, na kakšen način bodo prejeli plačilo, kakšne vire potrebujete za učinkovito poslovanje, kakšni so stroški poslovanja, kdo so njihovi dobavitelj in partnerji, kako bodo s svojo vrednostjo in produkti konkurenčni na trgu ter kakšne so priložnosti za rast njihovega poslovanja.

Bistveni del poslovnega modela sta vrednost in tržni segment, ki sta neločljivo povezana. To je seveda prvi korak v procesu oblikovanja poslovnega modela. Na tem mestu se morajo vprašati, kaj je vrednost, ki jo njihovo podjetje ponuja in kdo so ciljne skupine kupcev in uporabnikov, ki jim ponujajo to vrednost (tržni segment)?

Uspešnost poslovanja podjetja v končni fazi pa je predvsem odvisna od njegovega pristopa h kupcu. Ne pomagajo namreč samo izpopolnjeni, kvalitetni proizvodi in storitve, če mu ni uspelo vzpostaviti kvalitetnega odnosa s svojimi kupci. Zanemarjanje in brezbrižen odnos do kupcev sta dve najhujši napaki, ki ju lahko podjetje naredi.

Pridobivanje novih kupcev sicer omogoča hitro rast podjetja, vendar pa so uspešna samo tista podjetja, ki jim uspe obdržati stalne kupce. Podjetje mora v pridobivanje novih kupcev vložiti vsaj petkrat toliko resursov in časa kot jih v ohranjanje obstoječih kupcev.

Ključ do uspeha je torej v ohranjanju obstoječih kupcev, katerih privrženost lahko podjetje dodatno spodbuja z drobnimi pozornostmi.

Podjetja, ki so uspešna pri vzpostavljanju odnosov s svojimi kupci, upoštevajo preprosta pravila.

sorodni članki