| 

Poslovne priložnosti

Društvo je odlična priložnost za vse, ki si želite podjetništva z manjšo odgovornostjo

Društvo je odlična priložnost za vse, ki si želite podjetništva z manjšo odgovornostjo

Imate z vašimi prijatelji ali družinskimi člani skupne interese? Bi radi opravljali dejavnosti pa se bojite davkarije? Potem je čas, da ustanovite svoje društvo.

Kar nekaj načinov je kako lahko doprinesete družbi. Veliko je ljudi, ki ima različne ideje in motivacijo, hkrati pa znajo povezati ljudi. Na žalost pa morda niso najbolj finančno situirani. Ker je podjetništvo lahko težka in precej neprijazna pot, lahko hitro ostanemo brez premoženja, tako z vloženim kot osebnim. Da bi manj finančno tvegali, lahko uberemo drugačno pot, ki pa morda ni nič bolj enostavna kot je pot podjetništva, le malo manj tvegana, kar se tiče financ.

Društvo je nepridobitna organizacija, ki jo ustanovi skupina ljudi z namenom uresničevanja skupnih namenov. Za ustanovitev društva morajo biti izpolnjeni določeni pogoji. Med glavnimi pogoji je pravilo, da so za ustanovitev potrebne tri poslovno sposobne fizične osebe. V kolikor veste na kakšen način lahko prispevate okolici in drugim ljudem, potem lahko izbirate med različnimi vrstami kot so gasilska, kulturna, športna, študentska, turistična, glasbena, znanstvena, planinska, humanitarna, kmetijska in druga društva.

Če imate pomisleke glede ustanovitve, vam je lahko v uteho misel, da v Sloveniji aktivno deluje več kot 20.000 društev.

Za ustanovitev mora zastopnik društva na upravni enoti podati zahtevo za registracijo. Vloga mora vsebovati ime, skrajšano ime in sedež društva. Zelo natančno morajo biti opredeljeni namen, cilj in dejavnosti oziroma naloge društva. V vlogi morajo biti navedene tudi pravice in vloge posameznih članov. Poleg vse teh podatkov morate preložiti še nekaj potrdil, kajti navsezadnje morate dokazati, da vaš namen ni pridobitna dejavnost.

(Vir slike: Pixabay.com)

sorodni članki