| 

Uporabne informacije

Z vezanimi knjigami računov do zmanjšanja sive ekonomije

Z vezanimi knjigami računov do zmanjšanja sive ekonomije

Za večjo preglednost dejavnosti poslovnih subjektov pri poslovanju z gotovino in zmanjšanje sive ekonomije je zakonodajalec s spremembami Zakona o davčnem postopku predpisal uvedbo vezanih knjig računov. Podrobneje pa je uvedbo uredil ustrezen pravilnik.

Knjiga vezanih računov je sestavljena iz platnic in knjižnega bloka v velikosti 210 x 148 mm (format A5) in vsebuje 3 x 50 samokopirnih listov oziroma 50 setov obrazcev računov.

Knjižni blok lahko poleg obrazcev računov v spodnjem ločenem delu vsebuje tudi druge podatke. Vezana knjiga računov, ki vsebuje tudi druge podatke, je lahko v velikosti največ 210 x 297 mm (format A4) in mora v zvezi z obrazci računov izpolnjevati zahteve iz tega pravilnika.

Knjiga vezanih računov ima torej svojo serijsko številko, ki je odtisnjena v spodnjem desnem kotu na vsakem listu v knjižnem bloku. Sestavljena je iz identifikacijske oznake izdajatelja in zaporedne številke vezane knjige računov. Identifikacijska oznaka izdajatelja in zaporedna številka knjige računov sta med seboj ločeni z vezajem. Serijska številka vezane knjige računov se ne sme ponoviti. Identifikacijska oznaka izdajatelja je sestavljena iz niza štirih znakov. Posamezni znak v nizu je lahko številka ali črka. Zaporedna številka vezane knjige računov je sedemmestna številka in pomeni zaporedno številko posamezne izdane vezane knjige računov. Na vsakem listu v knjižnem bloku je v levem spodnjem kotu odtisnjena zaporedna številka posameznega obrazca računa. Izvirnik in dve kopiji obrazca imajo enako zaporedno številko. V spodnjem delu obrazcev so lahko odtisnjeni podatki o izdajatelju vezane knjige računov. Podatki morajo biti navedeni tako, da je serijska številka vezane knjige računov jasno razvidna. Obrazec računa v vezani knjigi računov vsebuje prazno polje v zgornjem desnem kotu in prazno polje za vpis drugih podatkov v spodnjem delu obrazca za vpis podatkov, ki niso obvezni podatki na računu v skladu s predpisi, ki urejajo davek na dodano vrednost.

Torej od 31. 1. 2015 je torej obvezna uporaba vezane knjige računov za osebe, ki so dolžne po predpisih voditi poslovne knjige in pri tem izdajajo račune, vendar pri gotovinskem poslovanju ne uporabljajo računalniškega programa oziroma elektronskih naprav (registrske blagajne).

sorodni članki