| 

Aktualno

Želite poslovati na srbskem trgu?

Želite poslovati na srbskem trgu?

Razmišljate o razširitvi svojega poslovanja na srbski trg? Slovenski podjetniki imajo veliko potencialnih prednosti za razširitev posla v Srbijo, saj se zaradi poznavanja njihovih razmer, poslovnih navad in običajev ter navzočnosti na teh trgih že v preteklosti, tam dobro počutijo. Podatka, da je Srbija druga največja prejemnica slovenskih investicij in da največ slovenskih podjetij v tujini deluje prav na srbskem trgu, nam pove, da se slovenski podjetniki tam počutijo dobro.

V kolikor iščete pomoč pri vstopu na srbski trg vam lahko pomaga Slovenski poslovni klub v Beogradu, ki že 12 let pomaga svojim članom in bodočim podjetnikom, ki želijo poslovati na srbskem tržišču. Klub šteje 116 članov, ki pa se povečuje iz leta v leto. Člani prihajajo iz različnih sektorjev, med katerimi so vsa pomembna slovenska podjetja, ki so prisotna v Srbiji.

Kako lahko Slovenski poslovni klub pomaga podjetnikom?


Aktivnosti Kluba so številne in raznovrstne. Primarni cilj Kluba je pomagati pri reševanju težav članov, posebej tistih, katerim je pomoč najbolj potrebna – majhnim in srednjim podjetjem.

Ena izmed najpomembnejših aktivnosti Kluba je povezovanje članov z vsemi gospodarskimi subjekti, ki delujejo v Srbiji. V tem smislu Klub vse bolj razvija sodelovanje s podobnimi združenji in zbornicami, ki združujejo podjetja iz drugih držav.

Od Kluba lahko slovenski podjetniki pričakujejo strokovno izpopolnjevanje, obveščanje o spremembah in dopolnitvah relevantnih zakonov, sprejemanju novih zakonov in podzakonskih predpisov in novostih v zakonodaji, uresničevanje sodelovanja in tesnejšega povezovanja med člani, posredovanje informacij o možnostih vlaganja v Srbijo, vzpostavljanje stikov v Srbiji in Sloveniji, z namenom izboljšanja razmer za tuja vlaganja in poslovanje, sodelovanje z drugimi pravnimi in fizičnimi osebami, ter državnimi organi pri načrtovanju in uresničevanju projektov, sodelovanje z gospodarskimi zbornicami in gospodarskimi asociacijami v državi in tujini.
Kako Klub deluje?

Intenzivne in bogate aktivnosti Kluba, ki poleg rednih sestankov, na katerih gostujejo eminentni predstavniki Srbije in Slovenije iz sveta politike, gospodarstva, javnega življenja in kulture, vključujejo tudi delovne zajtrke, na katerih se obravnavajo specializirane teme, seminarje, panelne razprave.

Poleg tega se člani Kluba lahko udeležijo športno-poslovnih druženj z domačimi in tujimi poslovnimi združenji, ki predstavljajo kombinacijo dela in rekreacije. Kadar pa ni športnih dogodkov, povabijo člane na speed business meeting sestanke, katere so označili kot zelo učinkoviti. Vsi ti dogodki vplivajo na to, da veliko podjetij prepoznava svoj interes in željo, da se Klubu tudi uradno pridruži.

Privilegiji za člane so dvakrat mesečno druženje članov, 90% dogodkov brez kotizacije, letna naročnina na dnevni elektronski informator eKapija, klubske cene namestitev v hotelih v Beogradu, razni posebni popusti in ponudbe, medsebojna promocija in povezovanje članov.

Več informacij o Klubu si lahko preberete na spletni strani www.spk.rs.

Klub lahko kontaktirate tudi na telefonsko številko +381 11 22 52 590 ali preko maila klub@spk.rs.

Pripravila: Anja Grahek, www.data.si


sorodni članki