| 

Aktualno

Izdajanje računov pri gotovinski prodaji v letu 2015

Izdajanje računov pri gotovinski prodaji v letu 2015

05.01.2015 ob 12:10

V letu 2015 začnemo uporabljati vezane knjige izdanih računov, za jesen 2015 pa je vlada že napovedala tudi uvedbo davčnih blagajn. Kaj velja za izdajanje računov danes in kaj v novem letu?

Današnja ureditev

Podjetja in podjetniki, ki elektronsko obdelujejo podatke, vključno z izdajanjem računov, morajo spoštovati določbe 38. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki vsebuje stroge določbe glede vodenja in dostopa do takih podatkov in njihove hrambe. Zakon določa, da računalniški programi in elektronske naprave ne smejo omogočati brisanja, prilagajanja, popravljanja, razveljavljanja, nadomeščanja, dodajanja, skrivanja ali kakršnegakoli drugačnega spreminjanja kateregakoli zapisa, shranjenega v napravi ali na drugem mediju, brez hrambe izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb. Zavezanec za davek mora zagotoviti izpis izvornih podatkov in vseh sprememb izvornih podatkov, če je do takih sprememb prišlo. Sankcije za nespoštovanje določb o računalniški opremi in napravah veljajo tako za proizvajalce kot za uporabnike te opreme.

V letu 2013 je bil izdan Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov. Pravilnik določa zahteve za uporabnike računalniških programov in elektronske opreme za tiste zavezance (zasebnike, družbe, društva, zavode in vse druge pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost), ki izdajajo račune za prodajo blaga ali storitev, ki so delno ali v celoti plačani z gotovino. Plačilo z gotovino pomeni plačilo z bankovci in kovanci, plačilno ali kreditno kartico, čekom in drug podoben način plačila.
Za zavezance, ki imajo gotovinsko prodajo, torej velja:

če pri izdajanju računov uporabljajo programsko opremo ali elektronske naprave, morajo te izpolnjevati zahteve zakona in zagotavljati izpis v točno določeni, predpisani obliki (v formatu ASCII, predpisana je tudi oblika datoteke); če pa oprema zaradi tehničnih lastnosti ne omogoča izdelave takega zapisa, morajo predložiti izpis podatkov o izdanih računih, ki vsebuje vse podatke, ki so navedeni na izvorno izdanih računih, in vse poznejše spremembe teh podatkov;
če pri izdajanju računov uporabljajo elektronske naprave, ki zaradi tehničnih lastnosti ne omogočajo oblike izpisa podatkov iz prejšnje alineje, se podatki inšpektorju predložijo v obliki izpisa kontrolnega traku registrske blagajne na papirju (torej je dovoljeno uporabljati blagajne, ki omogočajo izpis Z traka).

Ker pravilnik velja le za zavezance, ki uporabljajo elektronske naprave, torej velja, da tisti zavezanci, ki račune izdajajo z ročnim pisanjem v prednatisnjene obrazce računa ali z uporabo programov, kot sta Word in Excel, gornje zahteve ne morejo veljati, tak način izdajanja računov pa je dovoljen le še kratek čas. Za zavezance, ki za prodano blago in opravljene storitve prejemajo plačila izključno v obliki nakazila na transakcijski račun, seveda omejitve glede izdajanja računov ne veljajo, ali povedano drugače, tako v preteklosti kot v novem letu bodo lahko račune izdajali bodisi ročno bodisi z uporabo worda, excela in vseh ostalih programskih orodij.
Od februarja 2015 bodo pri izdajanju računov v gotovinskem prometu veljale novosti, ki so jih prinesle zadnje spremembe ZDavP-2, prav tako pa do 15. 1. 2015 pričakujemo še pravilnik, ki bo natančneje določal pravila izdajanja računov.

Kaj prinaša novo leto?

Tisti zavezanci, ki pri gotovinski prodaji uporabljajo elektronske naprave in računalniške programe, bodo morali ob izpadu električne energije ali okvari naprave izdajati račune iz vezane knjige računov.

Zavezanci, ki so pri gotovinski prodaji doslej ročno izpisovali račune ali jih izdajali s pripomočki, kot je npr. word, bodo po novem lahko izdajali račune samo še iz vezane knjige računov.

Računov iz vezane knjige računov ne bo treba izdajati le tistim davčnim zavezancem, ki jim po zakonu o DDV ni treba izdajati računov kot je denimo pri prodaji iz avtomatov, pri prodaji periodičnega tiska, vozovnic v potniškem prometu ipd.

Vezana knjiga računov bo vsebovala 50 v knjigo vezanih računov na papirju predpisane kvalitete. Vezani računi bodo predhodno natisnjeni, oštevilčeni in evidentirani pri davčnem organu. Vezano knjigo računov davčni zavezanec pridobi v prosti prodaji na trgu, izda pa jo lahko izdajatelj (založnik), ki za ta namen od Finančne uprave Republike Slovenije pridobi posebno identifikacijsko oznako. Izdajatelj bo moral pred izdajo vezanih knjig računov Finančni upravi RS posredovati podatke o serijskih številkah vseh izvodov, FURS pa bo vodil elektronsko evidenco o vseh izdanih vezanih knjigah računov po posameznem izdajatelju, prav tako tudi elektronsko evidenco o potrjenih vezanih knjigah računov po posameznem zavezancu (podjetniku, podjetju, društvu ali drugi organizaciji).

Davčni zavezanec, ki bo kupil vezano knjigo računov mora pred prvo izdajo računa iz vezane knjige računov slednjo potrditi pri davčnemu organu (preko portala eDavki ali osebno na finančnem uradu).

Račun iz vezane knjige računov vsebuje prednatisnjeno serijsko številko vezane knjige računov in zaporedno številko posameznega obrazca računa. Obrazci računov v vezani knjigi računov bodo odtisnjeni na samokopirni papir, po predlogu pravilnika v treh izvodih. Kopije tako izdanih računov bo treba hraniti 10 let. Serijske številke vseh potrjenih vezanih knjig računov bodo objavljene tudi na spletni strani Finančne uprave RS.

Pripravila: Kristinka Vukovič, www.unija.si

sorodni članki


Komentarji: 4 

Dodajte komentar


edwin | 29.11.2015 ob 14:19
Blagajne so zaradi prikrivanja oziroma goljufanja.
Na žalost je to povezano z stroški.
Kapitalist | 10.02.2015 ob 16:29
Le vkup, le vkup uboga gmajna!
marjan | 09.02.2015 ob 17:32
Udari po tistem, ki bo tiho in pelje naprej. Treba bo napraut punt.
anastasia | 05.01.2015 ob 13:04
Gospodje, ali ne bi bilo bolje, ko bi pridobili nazaj nakradene milijarde EUR iz davčnih oaz??? Kako so "pristali" tam, se pa ve.... (P. S. - in ravno zaradi "drzne kritike" je bil verjetno moj prejšnji komentar blokiran.... Toliko o "demokraciji"....
Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Petek
od 16 do 32 °C

Sobota
od 17 do 29 °C

Nedelja
od 13 do 23 °C

Ponedeljek
od 10 do 23 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat